Tower bridge

5,0 (1 reviews)
Download 79 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

Opis modelu

Zestaw modeli do budowy londyńskiego mostu zwodzonego Tower Bridge przecinającego Tamizę. Został przygotowany w skali 1:350 i składa się z 8 elementów, które należy złożyć. Model odzwierciedla jeden z najpopularniejszych wiktoriańskich obiektów w Londynie wraz z jego najważniejszymi szczegółami.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z przedmiotów humanistycznych i edukacji wczesnoszkolnej.

 

Jeśli szukasz inspiracji na lekcję z wykorzystaniem tego modelu, sprawdź nasze propozycje na Skriware Academy:

Lekcja S1: Odkrywamy świat zabytków - cz. 1: Znane budowle i budynki: https://academy.skriware.com/lesson/132

Lekcja S2: S2: Odkrywamy świat zabytków - cz. 2: Czym są zabytki?: https://academy.skriware.com/lesson/133

 

Elementy modelu

Model składa się z 8 elementów do wydruku. Został przygotowany w taki sposób, aby możliwe było wydrukowanie elementów pojedynczo lub w ramach jednego wydruku.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z pojedynczymi elementami:

- Bascule bridge - dolna kładka,

- The Walkway - górna kładka,

- Tower - wieża,

- Bridge wing - skrzydło mostu.

 

Pliki z zestawami- tzw. plate’y:

- Tower bridge - set: zestaw wszystkich elementów.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): złożony model - 240 x 122 x 58 mm.

Czas drukowania: plate - 18 h 49 min.

Ilość filamentu: 240 g dla wszystkich elementów.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Model możesz też wykorzystać podczas lekcji zdalnej demonstrując go uczniom lub prosząc ich o samodzielną analizę.

 

 

***

 

Model description

A set of models for the construction of the London Tower Bridge. It was prepared on a scale of 1:350 and consists of 8 elements that need to be connected. The model reflects one of the most popular Victorian buildings in London with its most important details.

The model will be especially useful in humanities and early childhood education classes.

 

If you are looking for inspiration for a lesson using this model, check out our suggestions on Skriware Academy:

Lesson S1: Discovering the world of monuments - part. 1: Famous structures and buildings: https://academy.skriware.com/lesson/132

Lesson S2: S2: Discovering the world of monuments - part. 2: What are monuments?: https://academy.skriware.com/lesson/133

 

Model elements

The model consists of 8 elements to be printed. It has been prepared in such a way that it is possible to print the elements individually or as part of one printout.

 

Among the files to be printed you will find:

Single elements files:

- Bascule bridge,

- The Walkway,

- Tower,

- Bridge wing.

 

Files with sets - so-called. plates:

- Tower bridge - set.

 

Technical data

Model size (XYZ): assembled model - 240 x 122 x 58 mm.

Printing time: set - 18 h 49 min.

Filament quantity: 240 g. 

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

Models can also be used during a remote lesson by asking students to perform a practical task with their use.

 

 

Tags:
london
towerbridge
bridge
architecture
skriware
Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

See more
5,0
Based on 1 reviews
Rating distribution
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
Users missing
Sp6Soch
12.09.2022