Pythagorean theorem

0,0 (0 reviews)
Download 203 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Zestaw modeli umożliwiających wizualne przedstawienie twierdzenia Pitagorasa. Model pozwala - za pomocą układanki - obserwować i łatwiej zrozumieć podstawy geometrii euklidesowej, a także odnieść twierdzenie do trójkątów i kwadratów.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z matematyki.

 

Elementy modelu

Model składa się z 3 elementów do wydruku. Został przygotowany w taki sposób, aby możliwe było wydrukowanie elementów pojedynczo lub w ramach jednego wydruku.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

- Pythagorean theorem - base: podstawa,

- Pythagorean theorem - square: kwadrat,

- Pythagorean theorem - shape: element ruchomy do układania.

 

Plik z zestawem kilku elementów:

- Pythagorean theorem - set: pełny zestaw do wydruku.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): 91 x 113 x 13 mm.

Czas drukowania: set - 4 h.

Ilość filamentu: dla zestawu (wszystkie elementy dźwigni i odważniki) 34 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

***

 

Model description

A set of models to represent the Pythagorean theorem. The model allows - using a puzzle - to observe and understand the basics of Euclidean geometry more easily, and also to relate the theorem to triangles and squares.

The model will be especially useful in mathematics classes.

 

Model elements

The model consists of 3 elements. It has been prepared in such a way that it is possible to print the elements individually or as part of one printout.

 

Among the files to be printed you will find:

Single elements files:

- Pythagorean theorem - base,

- Pythagorean theorem - square,

- Pythagorean theorem - shape.

 

A file with a set of several elements:

- Pythagorean theorem - set.

 

Technical data

Model size (XYZ): 91 x 113 x 13 mm.

Printing time: set - 4 h.

Filament quantity: set -34 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.