Braille swing cell

0,0 (0 reviews)
Download 41 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Zestaw 9 elementów przeznaczonych do nauki alfabetu Braille’a. Narzędzie pomaga zrozumieć relacje w systemie kolumn i wypukłych punktów stanowiących podstawę znaku tworzącego w alfabecie Braille’a. Gdy model jest w pozycji zamkniętej, umieszczanie kołków w odpowiednich otworach pozwala odwzorować sześciopunkt. W pozycji otwartej odpowiada ono klawiszom na maszynie brajlowskiej. 

Model będzie szczególnie przydatny w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Elementy modelu

Zestaw składa się z 9 elementów. 

 

Jeżeli chcesz wydrukować więcej kopii wybranego elementu modelu możesz skorzystać z multiplikatora w slicerze (funkcja "multiply model"). Za pomocą przycisków "+" i "-" ustaw pożądaną ilość modeli, a slicer automatycznie ułoży je na blacie.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z pojedynczymi elementami:

- Hinge pin: zawias.

- Pin: kołek,

- Right base: prawa podstawa,

- Left base: lewa podstawa.

 

Pliki z zestawami - tzw. plate’y:

- Braille swing cell set: zestaw wszystkich elementów.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ) po złożeniu: 75 x 60 x 25 mm.

Czas drukowania: pełny zestaw - 4 h 33 min.

Ilość filamentu: 87 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

 

Działanie narzędzia w praktyce można zaobserwować na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=0kB5LRr-lJY

 

***

Model description

A set of 9 elements for learning the Braille alphabet. The tool helps to understand the relationships in the system of columns and dots that form the basis of the Braille alphabet. When the model is in the closed position, placing the pins in the appropriate holes allows the six-point system. In the open position, it captures the keys on the Braille writing machine.

The model will be especially useful during classes with students with special educational needs.

 

Model elements

The set consists of 9 elements.

 

If you want to print more copies of the selected model element, you can use the multiplier in the slicer ("multiply model" function). Use the "+" and "-" buttons to set the number of models and the slicer will automatically place them on the table.

 

Among the files to be printed you will find:

Single item files:

- Hinge pin,

- Pin,

- Right base,

- Left base.

 

Files with sets - the so-called plates:

Braille swing cell set: a set of all the pieces.

 

Technical data

Model dimensions (XYZ) when folded: 75 x 60 x 25 mm.

Printing time: full set - 4 h 33 min.

Filament quantity: 87 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall information about 3D printing, check out our teacher training materials available on Skriware Academy: 3D Printing E-courses

 

Additional information

The tool works in practice in the video: https://www.youtube.com/watch?v=0kB5LRr-lJY

 

 

License:
Tags:
braille
skriware
alphabet
Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.