Phases of mitosis

0,0 (0 reviews)
Download 86 (prints)
×
Color:

 

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Zestaw 5 modeli przedstawiających kolejne fazy przebiegu mitozy. Modele zostały zaprojektowane tak, aby ułatwić uczniom zrozumienie procesu podziału komórkowego oraz zaprezentować, co dzieje się z chromosomami na poszczególnych etapach.

Zestaw będzie szczególnie przydatny na zajęciach z biologii.

 

Elementy modelu

Zestaw składa się z 39 elementów. Pliki w zestawie zostały przygotowane tak, by poszczególne modele mogły być wydrukowane pojedynczo lub w ramach jednego wydruku.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z pojedynczymi elementami:

- Chromosome: model symbolizujący chromosom,

- Centriole: model symbolizujący centriola,

- Anaphase: podstawka pod model prezentujący anafazę,

- Telophase: podstawka pod model prezentujący telofazę,

- Prophase: podstawka pod model prezentujący profazę,

- Metaphase: podstawka pod model prezentujący metafazę,

- Interphase: podstawka pod model prezentujący interfazę.

 

Pliki z zestawami elementów (tzw. plate’y):

- Phases of mitosis - set: zestaw elementów przedstawiających wszystkie fazy mitozy.

 

Wizualizację i podpisy poszczególnych elementów znajdziesz w instrukcji składania modelu: [WIZUALIZACJA] Fazy mitozy

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): plate ze wszystkimi elementami (plik “Set”) - 188 mm x 194 mm 9 mm.

Czas drukowania: plate - 12 h 41 min.

Ilość filamentu: plate - 190 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

 

Niektóre elementy modelu są bardzo małe, dlatego uważaj przy ściąganiu ich z blatu roboczego drukarki 3D.

 

***

 

Model description

A set of 5 models presenting the phases of the course of mitosis. The models are designed to help students understand the process of cell division and to present what happens to the chromosomes at each stage.

The kit will be especially useful during classes in biology.

 

Model elements

The set consists of 39 elements. The files in the set have been prepared so that individual models can be printed individually or as part of one printout.

 

Single-element files:

- Chromosome: a model that symbolizes the chromosome,

- Centrioles: a model that symbolizes the centriole,

- Anaphase: a support for a model presenting anaphase,

- Telophase: a support for the model presenting telophase,

- Prophase: a stand for a model presenting prophase,

- Metaphase: stand for a model presenting metaphase,

- Interphase: a support for a model showing the interphase.

 

Files with sets of elements (so-called plates):

- Phases of mitosis - set: A set of items representing all phases of mitosis.

 

Visualization and descriptions of individual elements can be found in the model assembly instructions: [VISUALISATION] Phases of mitosis

 

Technical data

Model size (XYZ): a plate with all elements (“Set” file) - 188 mm x 194 mm 9 mm.

Printing time: plate - 12 h 41 min.

Filament quantity: plate - 190 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

Some elements of the model are very small, so be careful when removing them from the 3D printer's worktop.

 

 

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.