Earth globe

5,0 (1 reviews)
Download 66 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Model przedstawia kulę Ziemską z otworem umożliwiającym osadzenie kuli na wirniku silnika znajdującego się wśród elementów Skribota. Jest on przeznaczony do stworzenia mechatronicznych modeli ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi. Do ich stworzenia konieczne jest posiadanie SkriBota oraz zestawu SkriKit, stanowiących elementy laboratorium edukacyjnego SkriLab.

Model będzie szczególnie przydatny podczas zajęć z geografii.

 

Jeśli szukasz inspiracji na lekcję z wykorzystaniem tego modelu, sprawdź nasze propozycje na Skriware Academy:

Lekcja “Poznajemy kulę Ziemską”: https://academy.skriware.com/lesson/65,

Lekcja “Zapoznanie z ruchem obiegowym Ziemi”: https://academy.skriware.com/lesson/66,

Lekcja “Ruch obiegowy Ziemi”: https://academy.skriware.com/lesson/67,

Lekcja “Konsekwencje nachylenia osi Ziemi”: https://academy.skriware.com/lesson/68,

Lekcja ”Zapoznanie z ruchem obrotowym Ziemi”: https://academy.skriware.com/lesson/69,

Lekcja “Ruch obrotowy Ziemi - dzień i noc”: https://academy.skriware.com/lesson/70.

 

Elementy modelu

Model składa się z 4 elementów umieszczonych w 1 pliku. Znajdziesz w nim 2 półkule oraz 2 kołeczki umożliwiające połączenie półkul ze sobą.

 

Instrukcję składania tego modelu znajdziesz na Skriware Academy oraz pod linkiem:[INSTRUKCJA SKŁADANIA] Kula ziemska.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu po złożeniu (XYZ): 84,68 mm.

Czas drukowania: 10 h 50 min.

Ilość filamentu: 131 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Wydruk modelu rekomendujemy tylko użytkownikom laboratorium edukacyjnego SkriLab posiadającym Skriboty oraz zestawy SkriKit. Przy ich użyciu możesz stworzyć mechatroniczne modele ruchu obrotowego (Earth's rotation.png) oraz ruchu obiegowego (Earth's orbit.png) Ziemi. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak je skonstruować i wykorzystać podczas zajęć, sprawdź nasze lekcje na Skriware Academy.

Jeśli chcesz pomalować wydrukowany model, rekomendujemy użycie podkładu oraz farb akrylowych.

***

Model description

The model shows a globe with a cavity that allows placing the ball on the rotor of the SkriBot’s engine located inside of it. It is intended to create mechatronic models of the Earth’s rotation and Earth’s orbit. To create them, you must have a SkriBot and a SkriKit set, which are parts of the SkriLab educational laboratory.

The model could be especially useful during geography classes.

 

If you would like to get ideas and inspiration about using these models during your lessons please check out our Skriware Academy suggestions:

"Getting to know the globe" lesson : https://academy.skriware.com/lesson/65,

"Introduction to the Earth’s orbit" lesson : https://academy.skriware.com/lesson/66,

"Earth's Orbit" lesson: https://academy.skriware.com/lesson/67,

"Effects of Earth's Axial Tilt" lesson: https://academy.skriware.com/lesson/68,

"Introduction to the Earth’s Rotation" lesson: https://academy.skriware.com/lesson/69,

"Earth's Rotation - Day and Night" lesson: https://academy.skriware.com/lesson/70.

 

Model elements

The model consists of 4 elements placed in 1 file. There you will find 2 hemispheres and 2 pegs that allow you to connect the hemispheres with each other.

Instructions for assembling this model can be found on Skriware Academy and at the link: [ASSEMBLY INSTRUCTIONS] The Globe

 

Technical data

Model size after folding (XYZ): 84.68 mm.

Printing time: 10 h 50 min.

Filament quantity: 131 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

We recommend printing the model only to users of the SkriLab educational laboratory who possess SkriBot and SkriKit sets. Using them, you can create mechatronic models of the Earth’s rotation (Earth's rotation.png) and Earth’s orbit (Earth's orbit.png). If you want to learn how to construct and use them during the class, check out our lessons on Skriware Academy.

 

If you want to paint the printed model, we recommend using a primer and acrylic paints.

 

 

Tags:
geography
education
globe
Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

See more
5,0
Based on 1 reviews
Rating distribution
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
Users missing
SP2Wlsc
24.03.2022