Landforms

0,0 (0 reviews)
Download 60 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Zestaw przedstawia 6 różnych form ukształtowania terenu: górę, wzgórze, pagórek, dolinę, kotlinę i wąwóz. Modele można wykorzystać podczas omawiania zagadnień związanych z ukształtowaniem Ziemi. Uczniowie mogą przeanalizować podobieństwa i różnice między nimi, lub np. uszeregować modele według wybranego kryterium.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z geografii oraz edukacji wczesnoszkolnej.

 

Elementy modelu

Zestaw składa się z 6 zgrupowanych modeli. Plik został przygotowany tak, aby można je było wydrukować w ramach jednego wydruku.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z pojedynczymi formami terenu:

Landforms B: pagórek,

Landforms A: wzgórze,

Landforms B: pagórek,

Landforms C: kotlina,

Landforms D: dolina,

Landforms E: góra,

Landforms F: wąwóz.

 

Pliki z zestawami form terenu (tzw. plate’y):

Landforms - pełny zestaw.

 

Wizualizację i podpisy poszczególnych elementów znajdziesz w instrukcji składania modelu: [WIZUALIZACJA] Formy ukształtowania terenu

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): pojedyncza forma terenu - ok. 70 z 62 6.30 mm.

Czas drukowania: 14 h 16 min.

Ilość filamentu: 213 g .

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Jeśli chcesz pomalować wydrukowany model, rekomendujemy użycie podkładu oraz farb akrylowych.

 

***

Model description

The set presents 6 different landforms: mountain, hill, hummock, valley, basin and valley. Models can be used when discussing Earth-related topics. Students can analyze the similarity and comparison between them, or, for example, arrange models according to the selected criterion.

The model will be especially useful in geography classes and early childhood education.

 

Model elements

A set consisting of 6 grouped models. The file has been validated so that it can be printed in one printout.

 

Among the files to be printed you will find:

Files with sets of solids (so-called plates):

- Hill,

- Hummock,

- Basin,

- Valley,

- Mountain,

- Gully.

 

Files with a set of elements (so-called plates)

- Terrain forms - full set.

 

Visualization and descriptions of individual elements can be found in the model assembly instructions: [VISUALISATION] Landforms

 

Technical data:

Model size (XYZ): single element - about 70 z 62 6.30 mm.

Printing time: 14 h 16 min.

Filament quantity: 213 g for all elements.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses.

 

Additional information

If you want to paint the printed model, we recommend using a primer and acrylic paints.
 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.