Blood components

4,7 (3 reviews)
41 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

Opis modelu

Zestaw 3 modeli przedstawiających elementy morfotyczne krwi: erytrocyty, leukocyty i trombocyty.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z biologii i przyrody.

 

Elementy modelu

Pojedynczy zestaw składa się z 3 modeli. Pliki zostały przygotowane tak, by poszczególne modele mogły zostać wydrukowane pojedynczo lub w ramach jednego wydruku.

 

Jeżeli chcesz wydrukować więcej kopii wybranego elementu możesz skorzystać z multiplikatora w slicerze (funkcja "multiply model"). Za pomocą przycisków "+" i "-" ustaw pożądaną ilość modeli, a slicer automatycznie ułoży je na blacie.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z pojedynczymi elementami:

- Thrombocyte: model trombocytu,

- Leukocyte: model leukocytu,

- Erythrocyte: model erytrocytu.

 

Pliki z zestawami elementów - tzw. plate’y:

- Blood components - set: 3 zestawy obejmujące po 1 trombocycie, leukocycie i erytrocycie.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): plate z pojedynczym zestawem wszystkich elementów (plik “Set”) - 115 x 123 x 50 / pojedyncze elementy - od 50 x 50 x 17 mm do 71.92 x 59.5 x 50 mm.

Czas drukowania: zestaw - 6h 33 min / pojedyncze elementy - od  1 h 24 min do 2 h 40 min.

Ilość filamentu: dla wszystkich elementów - 83 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Po wydrukowaniu modelu może pojawić się konieczność usunięcia supportów. Najłatwiej usuniesz je korzystając z nożyka lub pęsety. 

 

***

 

Model description

A set of 3 models showing blood morphotic elements: erythrocytes, leukocytes and thrombocytes.

The model could be especially useful during natural history and biology classes.

 

Model elements

A single set consists of 3 models. The files in the set have been prepared in such a way as to be printed separately or as a part of one printout.

 

If you want to print more copies of the selected item, you can use the multiplier in the slicer ("multiply model" function). Use the "+" and "-" buttons to set the desired number of models and the slicer will automatically place them on the worktop.

 

Among the files to be printed you will find:

Single elements files:

- Thrombocyte: a model of thrombocyte,

- Leukocyte: a model of leukocyte,

- Erythrocyte: a model of erythrocyte,

 

Files with sets of elements - the so-called ‘plates’:

- Blood components - set: 3 sets with 1 thrombocyte, leukocyte and erythrocyte each.

 

Technical data

Model size (XYZ): a plate with a single set of all elements (“Set” file) - - 115 x 123 x 50 mm / separate elements - from 50 x 50 x 17 mm to 71.92 x 59.5 x 50 mm.

Printing time: set - 6h 33 min / plates with separate elements - from 1 h 24 min to 2 h 40 min.

Filament quantity: all elements - 83 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

After printing the model it may be necessary to remove the support elements. The easiest way to remove them is with a knife or tweezers.

 

 

 

Author:
Cosimo_Ligoriois

Reviews

See more
4,7
Based on 3 reviews
Rating distribution
5
2
4
1
3
0
2
0
1
0
Formosa
22.03.2022
SP2Wlsc
24.03.2022