Animal cell organelles

5,0 (1 reviews)
Download 42 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

Opis modelu

Zestaw modeli przedstawiających organelle komórki zwierzęcej: jądro  komórkowe, błonę komórkową, mitochondrium, aparat Golgiego, rybosomy, wakuolę, siateczkę śródplazmatyczną, lizosomy oraz centriolę.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z biologii i przyrody.

Jeśli szukasz inspiracji na lekcję z wykorzystaniem tego modelu, sprawdź nasze propozycje na Skriware Academy: Lekcja “Budowa komórki zwierzęcej”: https://academy.skriware.com/lesson/98.

 

Elementy modelu

Zestaw składa się z 8 modeli symbolizujących poszczególne organelle. Pliki w zestawie zostały przygotowane tak, by poszczególne modele mogły zostać wydrukowane pojedynczo lub w ramach jednego wydruku.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z pojedynczymi elementami:

- Vacuole: model wakuoli,

- Ribosome: model rybosomu,

- Lysosome: model lizosomu,

- Golgi apparatus: model aparatu Golgiego,

- Endoplasmic reticulum: model siateczki śródplazmatycznej,

- Cytoblast: model jądra komórkowego,

- Chondriosome: model mitochondrium,

- Centriole: model centrioli.

 

Pliki z zestawami kilku elementów:

- Animal cell organelles: set: wszystkie 8 organelli umieszczonych w jednym pliku.

 

Jeżeli chcesz wydrukować więcej kopii wybranego elementu możesz skorzystać z multiplikatora w slicerze (funkcja "multiply model"). Za pomocą przycisków "+" i "-" ustaw pożądaną ilość modeli, a slicer automatycznie ułoży je na blacie.

 

Plik z wizualizacją i podpisem poszczególnych elementów znajdziesz na Skriware Academy: [WIZUALIZACJA] Organelle komórki zwierzęcej

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): plate ze wszystkimi elementami (plik “Animal cell organelles: plate”) - 86.22 x 57.83 x 14.44 mm / pojedyncze elementy - od 19.9 x 21.67 x 9.97 mm do 62.73 x 57.33 x 9.98 mm.

Czas drukowania: plate - 7 h 14 min / pojedyncze elementy - od 14 min do 1 h 25 min.

Ilość filamentu: 64 g dla wszystkich elementów.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Niektóre elementy modelu są bardzo małe, dlatego uważaj przy ściąganiu ich z blatu roboczego drukarki 3D oraz podczas usuwania supportu. 

 

Modele możesz też wykorzystać podczas lekcji zdalnej demonstrując je uczniom lub prosząc ich o samodzielną analizę. W tym celu możesz skorzystać ze slicera Skriware, Tinkercada bądź dowolnego innego viewera lub edytora 3D.

 

***

 

 

Model description

A set of models showing organelles of an animal cell: cell nucleus, cell membrane, mitochondria, the Golgi apparatus, ribosomes, vacuole, endoplasmic reticulum, lysosomes and centriole. 

The model could be especially useful during biology and science classes.

If you would like to get ideas and inspiration about using these models during your lessons please check out our Skriware Academy suggestions: "Animal Cell Structure" Lesson: https://academy.skriware.com/lesson/98.

 

Model elements

The set consists of 8 models depicting individual organelles. The files in the set have been prepared in such a way as to be printed separately or as a part of one printout.

 

Among the printable files  you will find:

Single item files:

- Vacuole: a model of vacuole;

- Ribosome: a model of ribosome;

- Lysosome: a model of the lysosome;

- Golgi apparatus: a model of the Golgi apparatus;

- Endoplasmic reticulum: a model of endoplasmic reticulum;

- Cytoblast: a model of a cell nucleus;

- Chondriosome: a model of chondriosome;

- Centriole: a model of centriole.

 

Files with sets of several elements:

- Animal cell organelles (‘plate’): all 8 organelles in one file.

 

If you want to print more copies of the selected item, you can use the multiplier in the slicer ("multiply model" function). Use the "+" and "-" buttons to set the desired number of models and the slicer will automatically place them on the worktop.

 

The file with the visualization and description of separate elements can be found at Skriware Academy: [VISUALIZATION] Animal cell organelles

 

Technical data

Model size (XYZ): a plate with all elements ( “Animal cell organelles: plate” file) - 86.22 x 57.83 x 14.44 mm / separate elements - from 19.9 x 21.67 x 9.97 mm to 62.73 x 57.33 x 9.98 mm.

Printing time: plate - 7 h 14 min / separate elements - from 14 min to 1 h 25 min.

Filament quantity: 64 g for all elements.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

Some elements of the models are very small, so be careful when removing them from the 3D printer's worktop and when removing the support elements.

 

The models can also be used during a remote lesson by demonstrating them to students. The students could also be asked to analyze the models themselves. For this purpose, you can use the Skriware slicer, Tinkercad or any other 3D viewer or editor. 

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

See more
5,0
Based on 1 reviews
Rating distribution
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
Klu
Natalia2
Bardzo przydatne
24.03.2022