Coordinates

4,0 (1 reviews)
Download 64 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Model przedstawia układ współrzędnych składający się z 3 elementów: dwóch osi i podstawki. 

Model może być wykorzystany do przećwiczenia umiejętności podawania konkretnych współrzędnych oraz nauki mnożenia (na część z elementów podstawki zostały naniesione niektóre wyniki mnożenia). Ruchome osie umożliwiają również stworzenie różnych prostokątów, których powierzchnię uczniowie mogą później obliczyć.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z matematyki i geografii.

 

Elementy modelu

W plikach do druku znajdziesz 3 elementy potrzebne do złożenia modelu. Pliki w zestawie zostały przygotowane tak, by poszczególne modele mogły zostać wydrukowane pojedynczo lub w ramach jednego wydruku.

 

Wizualizację i podpisy poszczególnych elementów znajdziesz w instrukcji składania modelu: [INSTRUKCJA SKŁADANIA] Układ współrzędnych

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z pojedynczymi elementami:

- Coordinates indicators: dwie osie,

- Coordinates base: podstawka.

 

Plik z zestawem kilku elementów:

- Coordinates set: zestaw wszystkich elementów potrzebnych do złożenia modelu.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): model po złożeniu - 173 x 171 x 6 mm.

Czas drukowania: set - 15 h 11 min.

Ilość filamentu: dla zestawu (wszystkie elementy) 201 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Informacje dodatkowe

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

***

Model description

The model shows a coordinate system consisting of 3 elements: two axles and a base.

The model can be used to practice the ability to enter specific coordinates and to learn multiplication (some of the elements of the base have been marked with some multiplication results). Movable axles also allow you to create different areas of rectangles that students can later calculate.

The model will be especially useful in mathematics and geography classes.

 

Model elements

In the files for printing you will find 3 elements needed to assemble the model. The files in the set have been prepared so that individual models can be printed individually or as part of one printout.

 

Among the files to be printed you will find:

Single elements files:

- Coordinates indicators: two axes,

- Coordinates base: stand.

 

A file with a set of several elements:

- Coordinates set.

 

Visualization and signatures of individual elements can be found in the model assembly instructions: [ASSEMBLY MANUAL] Coordinates

 

Technical data

Model size (XYZ): assembled model - 173 x 171 x 6 mm.

Printing time: set - 15 h 11 min.

Filament quantity: set - 201 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

See more
4,0
Based on 1 reviews
Rating distribution
5
0
4
1
3
0
2
0
1
0
Users missing
Sp6Soch
12.09.2022