Solids with a stand

0,0 (0 reviews)
Download 20 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Zestaw składa się z 7 brył geometrycznych, które możemy dopasować do wcięć w podstawce. Bryły można ze sobą porównywać, omawiając różnice i podobieństwa między nimi.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z matematyki oraz podczas pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Elementy modelu

Zestaw składa się z 8 modeli. Pliki w zestawie zostały przygotowane tak, by modele mogły zostać wydrukowane pojedynczo lub w ramach grupowego wydruku.

 

Jeżeli chcesz wydrukować więcej kopii wybranego elementu możesz skorzystać z multiplikatora w slicerze (funkcja "multiply model"). Za pomocą przycisków "+" i "-" ustaw pożądaną ilość modeli, a slicer automatycznie ułoży je na blacie.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z pojedynczymi figurami:

- Stand: podstawka,

- Sphere: kula z kołkiem,

- Pyramid: piramida,

- Prism: graniastosłup,

- Cylinder: cylinder,

- Cylinder with a hole: cylinder z dziurą,

- Cube: sześcian,

- Cone: stożek.

 

Pliki z zestawami brył  (tzw. plate’y):

- Solids with a stand - set: zestaw wszystkich figur z podstawką,

- Solids: zestaw samych figur.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): plate z pojedynczym zestawem wszystkich elementów (plik “Set”) - 187 x 168 x 40 mm / pojedyncze elementy - od 37 x 37 x 30 mm.

Czas drukowania: plate z pojedynczym zestawem - 17 h 55 min / pojedynczy element - od  1 h 16 min.

Ilość filamentu: 336 g dla wszystkich elementów.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

W celu zwiększenia efektywności wydruku, kula została podzielona na dwie części. Po wydrukowaniu należy je połączyć za pomocą kołka znajdującego się w zestawie.

 

Jeśli szukasz innych modeli dedykowanych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, sprawdź naszą zakładkę “edukacja specjalna”: https://skrimarket.com/special-education

 

***

 

Model description

The set consists of 7 geometric bodies that can be adapted to the indentations in the stand. Solids can be compared with each other by discussing the differences and similarities between them.

The model will be especially useful in mathematics classes and when working with students with special educational needs.

 

Model Elements

The set consists of 8 models. The files in the set have been prepared so that the models could be printed individually or as part of a group printout.

 

If you want to print more copies of the selected item, you can use the multiplier in the slicer ("multiply model" function). Use the "+" and "-" buttons to set the desired number of models and the slicer will automatically place them on the print bed.

 

Among the files to be printed you will find:

Single figure files:

- Stand,

- Sphere,

- Pyramid,

- Prism,

- Cylinder,

- Cylinder with a hole,

- Cube,

- Cone.

 

Files with sets of solids (so-called plates):

- Solids with a stand - set: a set of all figures with a stand,

- Solids: A set of solids only.

 

Technical data

Model dimensions (XYZ): a plate with a single set of all elements ("Set" file) - 187 x 168 x 40 mm / individual elements - from 37 x 37 x 30 mm.

Printing time: a plate with a single set - 17 h 55 min / single element - from 1 h 16 min.

Filament quantity: 336 g for all elements.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

In order to increase the printing efficiency, the sphere has been divided into two parts. After printing, connect them with the pin included in the set.

 

If you are looking for other models dedicated to students with special educational needs, check out our "special education" tab: https://skrimarket.com/special-education 

 

 

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.