Acids - ionic dissociation: blocks

5,0 (1 reviews)
Download 63 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

Opis modelu

Zestaw 21 klocków z symbolami służących do układania równań dysocjacji jonowej kwasów. Wśród nich znajdziesz:

- 4 klocki z jonem H+,

- po 1 klocku z jonami: SO42-, NO2-,NO3-,Cl-, PO43-,S2-,

- 1 klocek ze strzałką i symbolem H2O nad strzałką,

- 1 klocek z 2 strzałkami w przeciwnych kierunkach i symbolem H2O nad strzałkami,

- 3 klocki ze znakiem + ,

- po 1 klocku z wzorami kwasów: H2SO4, HNO2 ,HNO3,HCl, H3PO4,H2S. 

 

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z chemii.

 

Jeśli szukasz inspiracji na lekcję z wykorzystaniem tego modelu, sprawdź nasze propozycje na Skriware Academy: Lekcja “Proces dysocjacji jonowej kwasów”: https://academy.skriware.com/lesson/60.

 

Elementy modelu

Zestaw składa się z 21 klocków. Pliki zostały przygotowane tak, by umożliwić wydrukowanie pojedynczego zestawu lub 3 zestawów w ramach jednego wydruku.

 

Jeżeli chcesz wydrukować więcej kopii tego modelu możesz skorzystać z multiplikatora w slicerze (funkcja "multiply model"). Za pomocą przycisków "+" i "-" ustaw pożądaną ilość modeli, a slicer automatycznie ułoży je na blacie.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Acids:  ionic dissociation blocks: pojedynczy zestaw (21 klocków).

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): pojedynczy zestaw - 63 x 150 x 7 mm.

Czas drukowania: pojedynczy zestaw - 4 h 46 min.

Ilość filamentu: pojedynczy zestaw - 66 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

***

Model description

A set of 21 blocks with symbols for creating the equations of ionic dissociation of acids. Among them you will find:

- 4 blocks with  H+ ion,

- 1 block with ions SO42-, NO2-,NO3-,Cl-, PO43-,S2- each,

- 1 block with an arrow and H2O symbol above the arrow,

- 1 block with 2 arrows pointing in opposite directions and H2O symbol above the arrows,

- 3 blocks with a + sign,

- 1 block with the following acid formulas: H2SO4, HNO2 ,HNO3,HCl, H3PO4,H2S.

The model will be especially useful in chemistry classes.

If you would like to get ideas and inspiration about using these models during your lessons please check out our Skriware Academy suggestions: “The process of ionic dissociation of acids” lesson: https://academy.skriware.com/lesson/60.

Model elements

The set consists of 21 bricks. The files have been prepared in such a way as to enable printing a single set or 3 sets within one printout.

 

If you want to print more copies of this model, you can use the multiplier in the slicer ("multiply model" function). Use the "+" and "-" buttons to set the desired number of models and the slicer will automatically place them on the worktop.

 

Among the files to be printed you will find:

Acids: ionic dissociation blocks: a single set (21 blocks).

 

Technical data

Model size (XYZ): single set - 63 x 150 x 7 mm.

Printing time: single set - 4 h 53 min.

Filament quantity: single set - 66 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

See more
5,0
Based on 1 reviews
Rating distribution
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
Users missing
ZbigniewL
24.03.2022