Reading ruler

5,0 (1 reviews)
Download 46 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Zestaw składa się z czterech modeli linijek pomagających w nauce czytania. Okienko w linijce ułatwia skoncentrowanie się na czytaniu jednego wiersza na raz. Linijki dostępne są w czterech różnych wersjach. Dwie z nich zostały wyprofilowane w taki sposób, aby dobrze przylegały do krzywizny czytanej książki.

Model będzie szczególnie przydatny w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Elementy modelu

Zestaw składa się z 4 modeli. Pliki w zestawie zostały przygotowane tak, by modele mogły zostać wydrukowane pojedynczo lub w ramach grupowego wydruku.

 

Jeżeli chcesz wydrukować więcej kopii wybranego elementu możesz skorzystać z multiplikatora w slicerze (funkcja "multiply model"). Za pomocą przycisków "+" i "-" ustaw pożądaną ilość modeli, a slicer automatycznie ułoży je na blacie.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z pojedynczymi elementami:

- Straight ruler with wide window: prosta linijka z szerokim okienkiem,

- Straight ruler with thin window: prosta linijka z wąskim okienkiem,

- Curved ruler with wide window: zakrzywiona linijka z szerokim okienkiem,

- Curved ruler with thin window: zakrzywiona linijka z wąskim okienkiem.

 

Plik z zestawem kilku elementów:

- Rulers - set: zestaw wszystkich czterech linijek.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): prosta linijka - 181.08 x 39.99 x 7.03 mm / krzywa linijka - 181.07 x 22.05 x 40.01 mm.

Czas drukowania: zestaw wszystkich linijek - 10 h 47 min / pojedyncza linijka - od 2 h 31 min do 2 h 53 min.

Ilość filamentu: zestaw - 137 g / pojedyncza linijka - 35 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Jeśli szukasz innych modeli dedykowanych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych sprawdź naszą zakładkę “edukacja specjalna”: https://skrimarket.com/special-education 

 

***

Model description

The kit includes four models of devices to help one learn to read. The space in the middle of the device makes it easy to concentrate on reading one line at a time. The models are available in four different versions. Two of them have been profiled in such a way as to fit well to the curvature of the book being read.

The model will be particularly useful in working with students with special educational needs.

 

Model elements

The set consists of 4 models. The files in the set have been prepared so that the models can be printed individually or as part of a group printout.

 

If you want to print more copies of the selected item, you can use the multiplier in the slicer ("multiply model" function). Use the "+" and "-" buttons to set the desired number of models and the slicer will automatically place them on the print bed.

 

Among the files to be printed you will find:

Single item files:

- Straight device with wide space: a straight device with a wide space,

- Straight device with thin space: a straight device with a thin space,

- Curved device with wide space: curved device with wide space,

- Curved device with thin space: curved device with thin space.

 

File with sets of several elements:

- Rulers - set: a set of all four lines.

 

Technical data

Model size (XYZ): straight device - 181.08 x 39.99 x 7.03 mm / curved device- 181.07 x 22.05 x 40.01 mm.

Printing time: a set of all devices - 10 h 47 min / single device - from 2 h 31 min to 2 h 53 min.

Filament quantity: set - 137 g / single device- 35 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

If you are looking for other models dedicated to students with special educational needs, check out our "special education" tab:

https://skrimarket.com/special-education 

 

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

See more
5,0
Based on 1 reviews
Rating distribution
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
Users missing
Sp6Soch
12.09.2022