Radial engine

4,0 (1 reviews)
Download 1 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Model siedmio cylindrowego silnika gwiazdowego do samodzielnego złożenia. Wśród nich znajduje się 11 modeli z których można zbudować silnik wprawiany w ruch za pomocą korby.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z techniki i fizyki.

 

Elementy modelu

W plikach do druku znajdziesz 23 elementy potrzebne do złożenia modelu koła. Pliki zostały przygotowane tak, by poszczególne modele mogły zostać wydrukowane oddzielnie lub w ramach jednego wydruku.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z pojedynczymi elementami:

- Propeller: śmigło,

- Pistons: tłoki,

- Engine: silnik.

 

Plik z zestawem kilku elementów:

- Radial engine - set: zestaw wszystkich elementów potrzebnych do złożenia silnika,

- Additional elements of construction: dodatkowe elementy konstrukcyjne.

 

Wizualizację i podpisy poszczególnych elementów znajdziesz w instrukcji składania modelu: [INSTRUKCJA SKŁADANIA] Silnik gwiazdowy

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): model po złożeniu - 170 x 132 x 50 mm.

Czas drukowania: set - 12 h 18 min

Ilość filamentu: dla zestawu (wszystkie elementy dźwigni i odważniki) 154 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Informacje dodatkowe

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

***

Model description

Model of a seven-cylinder radial engine for self-assembly. Among them, there are 11 models that can be used to build an engine which can be set in motion with a crank.

The model will be especially useful in technical and physics classes.

 

Model elements

In the files for printing you will find 23 elements needed to assemble the wheel model. The files have been prepared so that individual models can be printed separately or as part of one printout.

 

Among the files to be printed you will find:

Single item files:

- Propeller: propeller,

- Pistons: pistons,

- Engine: engine.

 

A file with a set of several elements:

- Radial engine - set: a set of all the elements needed to assemble the engine,

- Additional elements of construction: additional construction elements.

 

Visualization and signatures of individual elements can be found in the assembly instructions for the model: [ASSEMBLY INSTRUCTION] Radial engine

 

Technical data

Model dimensions (XYZ): folded model - 170 x 132 x 50 mm.

Printing time: set - 12 h 18 min

Filament quantity: for the set (all lever elements and weights) 154 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

Additional information

If you want to learn more or recall information about 3D printing, check out our teacher training materials available on Skriware Academy: 3D Printing E-courses

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

See more
4,0
Based on 1 reviews
Rating distribution
5
0
4
1
3
0
2
0
1
0
Users missing
Sp6Soch
12.09.2022