Short multiplication formulas

4,0 (1 reviews)
Download 57 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

Opis modelu

Zestaw modeli umożliwiających wizualne przedstawienie wzorów skróconego mnożenia. Modele mają formę układanki i pomaga łatwiej zrozumieć zależności w potęgowaniu oraz mnożeniu wyrażeń algebraicznych. Składa się z dwóch podstawek z wgłębieniami oraz pasujących do nich pól.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z matematyki.

 

Elementy modelu

Model składa się z 10 elementów do wydruku. Został przygotowany w taki sposób, aby możliwe było wydrukowanie elementów dla każdego wzoru pojedynczo lub w ramach jednego wydruku.

Jeżeli chcesz wydrukować więcej kopii wybranego elementu, możesz skorzystać z multiplikatora w slicerze (funkcja "multiply model"). Za pomocą przycisków "+" i "-" ustaw pożądaną ilość modeli, a slicer automatycznie ułoży je na blacie.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z pojedynczymi elementami:

- Short multiplication formulas (a+b)^2 - base: Wzory skróconego mnożenia (a+b)^2 - podstawka,

- Short multiplication formulas (a+b)^2 - fields: Wzory skróconego mnożenia (a+b)^2 - pola,

- Short multiplication formulas a^2 + b^2 -base: Wzory skróconego mnożenia a^2 + b^2 - podstawka,

- Short multiplication formulas a^2 + b^2 - fields: Wzory skróconego mnożenia a^2 + b^2 - pola.

 

Pliki z zestawami- tzw. plate’y:

- Short multiplication formulas (a+b)^2 - set: Wzory skróconego mnożenia (a+b)^2 - zestaw,

- Short multiplication formulas a^2 + b^2 - set: Wzory skróconego mnożenia a^2 + b^2 - zestaw.

 

Dane techniczne

Wymiary (XYZ): podstawka - 80 x 100 x 7 mm.

Czas drukowania: oba zestawy - 10 h 39 min.

Ilość filamentu: 153 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

***

Model description

A set of models to visually represent abbreviated multiplication formulas. The models are in the form of a jigsaw puzzle and help to understand the relationships in exponentiation and multiplication of algebraic expressions more easily. It consists of two bases with recesses and matching squares.

The model will be especially useful in mathematics classes.

 

Model elements

The model consists of 10 elements to be printed. It has been prepared in such a way that it is possible to print elements for each pattern individually or as part of one printout.

If you want to print more copies of the selected item, you can use the multiplier in the slicer ("multiply model" function). Use the "+" and "-" buttons to set the desired number of models and the slicer will automatically place them on the worktop.

 

Among the files to be printed you will find:

Single elements files:

- Short multiplication formulas (a+b)^2 - base,

- Short multiplication formulas (a+b)^2 - fields,

- Short multiplication formulas a^2 + b^2 -base,

- Short multiplication formulas a^2 + b^2 - fields.

 

Plates:

- Short multiplication formulas (a+b)^2 - set.

- Short multiplication formulas a^2 + b^2 - set.

 

Technical data

Model size (XYZ): 80 x 100 x 7 mm.

Printing time: both sets - 10 h 39 min.

Filament quantity: 153 g. 

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

See more
4,0
Based on 1 reviews
Rating distribution
5
0
4
1
3
0
2
0
1
0
Users missing
Sp6Soch
12.09.2022