Bony labyrinth

4,0 (1 reviews)
Download 84 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

Opis modelu

Zestaw modeli przedstawiających błędniki znajdujące się w uchu wewnętrznym człowieka. Zestaw obejmuje błędnik prawy oraz lewy.

Modele będą szczególnie przydatne na zajęciach z biologii i przyrody.

Jeśli szukasz inspiracji na lekcję z wykorzystaniem tych modeli, sprawdź nasze propozycje na Skriware Academy: Lekcja “Ucho jako narząd równowagi”: https://academy.skriware.com/lesson/96.

 

Elementy modelu

Model składa się z 2 elementów do wydruku.

Jeżeli chcesz wydrukować więcej kopii wybranego elementu możesz skorzystać z multiplikatora w slicerze (funkcja "multiply model"). Za pomocą przycisków "+" i "-" ustaw pożądaną ilość modeli, a slicer automatycznie ułoży je na blacie.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

- Vestibular Apparatus - set: modele prawego i lewego błędnika oznaczone na dole odpowiednio literami “R” i “L”,

- Vestibular apparatus - right: model błędnika znajdującego się w uchu prawym, oznaczonego na dole modelu literą “R”,

- Vestibular apparatus - left: model błędnika znajdującego się w uchu lewym, oznaczonego na dole modelu literą “L”,

 

Dane techniczne

Wymiary pojedynczego modelu (XYZ): 62.73 x 51.08 x 50.76 mm.

Czas drukowania: 1 h 54 min.

Ilość filamentu: 19 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Po wydrukowaniu modeli może pojawić się konieczność usunięcia supportów z wydruków. Najłatwiej usuniesz je korzystając z nożyka lub pęsety.

 

Modele możesz też wykorzystać podczas lekcji zdalnej demonstrując je uczniom lub prosząc ich o samodzielną analizę. W tym celu możesz skorzystać ze slicera Skriware, Tinkercada bądź dowolnego innego viewera lub edytora 3D.

 

***

Model description

A set of models showing a bony labyrinth located in the inner ear of a human being. The set includes both right and left bony labyrinths.

The models will be especially useful in biology and nature classes.

If you would like to get ideas and inspiration about using these models during your lessons please check out our Skriware Academy suggestions: “The Ear as an Organ of Balance” lesson: https://academy.skriware.com/lesson/96.

 

Model elements

The model consists of 2 elementw for printing.

If you want to print more copies of the selected item, you can use the multiplier in the slicer ("multiply model" function). Use the "+" and "-" buttons to set the desired number of models and the slicer will automatically place them on the worktop.

 

Among the files to be printed you will find:

- Vestibular Apparatus - set: right and left bony labyrinths models marked at the bottom with letters "R" and "L", respectively,

- Vestibular apparatus - right: model of the bony labyrinth located in the right ear, marked at the bottom of the model with the letter "R",

- Vestibular apparatus - left: model of the bony labyrinth located in the left ear, marked at the bottom of the model with the letter "L",

 

Technical data

Dimensions of single model (XYZ): 62.73 x 51.08 x 50.76 mm.

Printing time: 1 h 54 min.

The amount of filament: 19 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

After printing the models, it may be necessary to remove supports from the prints. The easiest way to remove them is with a knife or tweezers.

 

The models can also be used during a remote lesson by demonstrating them to students. The students could also be asked to analyze the models themselves. For this purpose, you can use the Skriware slicer, Tinkercad or any other 3D viewer or editor

 

 

Tags:
biology
skriware
Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

See more
4,0
Based on 1 reviews
Rating distribution
5
0
4
1
3
0
2
0
1
0
Klu
Natalia2
24.03.2022