Polyhedra: shape and grid building kit

5,0 (1 reviews)
Download 80 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Zestaw elementów do budowy modeli brył i siatek wielościanów. Został zaprojektowany tak, by uczniowie mogli samodzielnie tworzyć bryły lub obserwować je rozłożone na płaszczyźnie. 

Zestaw modeli będzie szczególnie przydatny na zajęciach z matematyki i edukacji wczesnoszkolnej.

 

Elementy modelu

Pliki w zestawie zostały przygotowane tak, by poszczególne modele mogły zostać wydrukowane pojedynczo lub w ramach jednego wydruku.

Jeżeli chcesz wydrukować więcej kopii wybranego elementu, możesz skorzystać z multiplikatora w slicerze (funkcja "multiply model"). Za pomocą przycisków "+" i "-" ustaw pożądaną ilość modeli, a slicer automatycznie ułoży je na blacie.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z pojedynczymi elementami:

- Triangle - trójkąt,

- Square - kwadrat,

- Pentagon - pięciokąt,

- Hexagon - sześciokąt,

- Heptagon - siedmiokąt,

- Octagon - ośmiokąt.

 

Pliki z zestawami - tzw. plate’y:

- Polygons - set - zestaw do budowy brył i siatek wielościanów.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): poszczególne elementy - od 27 x 29 x 3.5 mm do 72 x 72 x 3.5 mm.

Czas drukowania: zestaw, czyli plik “Polygons - set” - 6 h 35 min.

Ilość filamentu: 105 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

***

Model description

 

A set of elements for building models of solids and polyhedron grids. It was designed so that students could create solids on their own or observe them spread out as a plane.

The set of models will be especially useful in mathematics and early childhood education classes.

 

Model elements

The files in the set have been prepared so that models can be printed individually or as a one printout.

If you want to print more copies of the selected item, you can use the multiplier in the slicer ("multiply model" function). Use the "+" and "-" buttons to set the number of models and the slicer will automatically place them on the table.

 

Among the files to be printed you will find:

Single item files:

- Triangle,

- Square,

- Pentagon,

- Hexagon,

- Heptagon,

- Octagon.

 

Files with sets - the so-called plates:

- Polygons - set - a set for the construction of solids and grids of polyhedra.

 

Technical data

Model dimensions (XYZ): individual elements - from 27 x 29 x 3.5 mm to 72 x 72 x 3.5 mm.

Printing time: set, ie the file "Polygons - set" - 6 h 35 min.

Filament quantity: 105 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall information about 3D printing, check out our teacher training materials available on Skriware Academy: 3D Printing E-coursesGroup 300 3
Author:
Skriware

Reviews

See more
5,0
Based on 1 reviews
Rating distribution
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
Group 300 3
Skriware
12.09.2022