Hydroxides - ionic dissociation: blocks

5,0 (1 reviews)
Download 89 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

Opis modelu

Zestaw 18 klocków (z symbolami) służących do układania równań dysocjacji jonowej wodorotlenków. Wśród nich znajdziesz:

- 5 klocków z jonem H+,

- po 1 klocku z jonami: Na+, K+, Ba2+, NH4+,

- 1 klocek ze strzałką i symbolem H2O nad strzałką, 

- 1 klocek z 2 strzałkami w przeciwnych kierunkach i symbolem H2O nad strzałkami,

- 3 klocki ze znakiem + ,

- po 1 klocku z wzorami zasad: NaOH, KOH, Ba(OH)2, NH3∙H20. 

 

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z chemii.

 

Jeśli szukasz inspiracji na lekcję z wykorzystaniem tego modelu, sprawdź nasze propozycje na Skriware Academy: Lekcja “Proces dysocjacji jonowej wodorotlenków”: https://academy.skriware.com/lesson/59.

 

Elementy modelu

Zestaw składa się z 18 klocków. Pliki zostały przygotowane tak, by umożliwić wydrukowanie pojedynczego zestawu lub 5 zestawów w ramach jednego wydruku.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

- Hydroxides:  ionic dissociation blocks: pojedynczy zestaw (18 klocków).

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): pojedynczy zestaw - 143 x 86 x 7 mm.

Czas drukowania: pojedynczy zestaw - 4 h 22 min.

Ilość filamentu: pojedynczy zestaw - 62 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

***

 

Model description

A set of 18 blocks (with symbols) used to create the equations of ionic dissociation of hydroxides. Among them you will find:

- 5 blocks with H+ ion,

- 1 block with ions Na+, K+, Ba2+, NH4+ each,

- 1 block with an arrow and H2O symbol above the arrow,

- 1 block with 2 arrows pointing in opposite directions and H2O symbol above the arrows,

- 3 blocks with a + sign,

- 1 block with the base formulas NaOH, KOH, Ba(OH)2, NH3∙H20 each.

 

The model will be especially useful in chemistry classes.

If you would like to get ideas and inspiration about using these models during your lessons please check out our Skriware Academy suggestions: “The process of ionic dissociation of hydroxides” lesson: https://academy.skriware.com/lesson/59.

Model elements

The set consists of 18 blocks. The files have been prepared in such a way as to enable the printing of a single set or 5 sets within one printout.

 

Among the files to be printed you will find:

- Hydroxides: ionic dissociation blocks: single set (18 blocks).

 

Technical data

Model size (XYZ): single set - 143 x 86 x 7 mm.

Printing time: single set - 4 h 22 min.

Filament quantity: single set - 62 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

 

 

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

See more
5,0
Based on 1 reviews
Rating distribution
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
Users missing
ZbigniewL
Błąd się wkradł w jednym wzorze. Żartowałem! Wszystko jest elegancko :)
24.03.2022