Musical notation elements

0,0 (0 reviews)
Download 65 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Zestaw 10 modeli prezentujących elementy zapisu nutowego. Modele posiadają wgłębienia, w które należy przykleić magnesy. Dzięki temu możliwe jest przyczepienie modeli do metalowej tablicy podczas ćwiczeń z uczniami.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej, muzyki i matematyki.

 

Elementy modelu

Zestaw składa się z 5 modeli gotowych do wydruku pojedynczo lub w ramach grupowego wydruku.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z pojedynczymi elementami:

- Quarter note: model przedstawiający ćwierćnutę,

- Whole note: model przedstawiający nutę,

- Half note: model przedstawiający półnutę,

- Eighth note: model przedstawiający ósemkę,

- Treble clef: klucz wiolinowy,

- Bass clef: klucz basowy,

- Sixteenth note: model przedstawiający pojedynczą szesnastkę.

- 2 Beamed sixteenth notes: model przedstawiający dwie szesnastki,

- 4 Beamed sixteenth notes: model przedstawiający cztery szesnastki.

 

Plik z zestawem kilku elementów:

- Notes - set: zestaw wszystkich nut.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): np. półnuta - 22 x 71 x 5 mm.

Czas drukowania: zestaw 4 h 52 min.

Ilość filamentu: 77 g dla wszystkich elementów.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

 

Jeżeli chcesz zamontować magnesy potrzebujesz 29 sztuk o średnicy 5 mm.

***

Model description

A set of 10 models presenting the elements of music notation. The models have hollows into which magnets should be glued - in this way it is possible to attach models to a metal board during activities with students.

The model will be especially useful in early childhood education, music and mathematics classes.

 

Model elements

The set consists of 5 models ready to print as individual or as collected in one file.

 

Among the files to be printed you will find:

Single elements files:

- Quarter note,

- Whole note,

- Half note,

- Eighth note,

- Treble clef,

- Bass clef,

- Sixteenth note,

- 2 Beamed sixteenth notes,

- 4 Beamed sixteenth notes.

 

A file with a set of several elements:

- Notes - set.

 

Technical data

Model size (XYZ): e.g. half note  - 22 x 71 x 5 mm.

Printing time: a set - 4 h 52 min.

Filament quantity: set - 77 g for the whole set.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

If you want to mount magnets you need 29 pieces with a diameter of 5 mm.
Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.