Quarks: blocks

0,0 (0 reviews)
Download 76 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Zestaw elementów symbolizujących kwarki i antykwarki. Model został przygotowany tak, aby z połączenia wybranych części mógł powstać jeden z hadronów: barion, antybarion i mezon. Poszczególne elementy posiadają nadruk zawierający informację o masie, symbolu i kolorze opisującym stopień swobody cząstki.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z fizyki.

 

Elementy modelu

W plikach do druku znajdziesz 3 elementy potrzebne do budowania kwarków. Pliki w zestawie zostały przygotowane tak, by poszczególne modele mogły zostać wydrukowane pojedynczo lub w ramach jednego wydruku.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z pojedynczymi elementami:

- Quarks - green: zielony,

- Quarks - red: czerwony,

- Quarks - blue: niebieski.

 

Plik z zestawem kilku elementów:

Quarks - set: zestaw kwarków.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): pojedynczy element - 35 x 16 x 40 mm.

Czas drukowania: zestaw - 3 h 46 min.

Ilość filamentu: 61 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Informacje dodatkowe

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

***

Model description

A set of elements symbolizing quarks and antiquarks. The model was prepared in such a way that one of the hadrons: a baryon, an antibaryon and a meson could be formed from the combination of selected parts. Individual elements have an overprint containing information about the mass, symbol and color describing the degree of freedom of the particle.

The model will be especially useful in physics classes.

 

Model elements

In the files you will find 3 elements needed to build quarks. The files in the set have been prepared so that models can be printed individually or as part of one printout. 

 

Among the files to be printed you will find:

Single elements files:

- Quarks - green,

- Quarks - red,

- Quarks - blue.

 

A file with a set of several elements:

- Quarks - set.

 

Technical data

Model size (XYZ): a single element- 35 x 16 x 40 mm.

Printing time: a set - 3 h 46 min.

Filament quantity: 61 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

Additional information

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

 

License:
Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.