Interior of the volcano

0,0 (0 reviews)
Download 111 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

Opis modelu

Model przedstawia wnętrze wulkanu. Uczniowie mogą dokładnie analizować każdy element i poznawać budowę wulkanu oraz tworzyć teorie na temat powstawania i funkcjonowania wulkanów.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z geografii.

 

Elementy modelu

Zestaw składa się z 8 elementów. Pliki w zestawie zostały przygotowane tak, by poszczególne modele mogły zostać wydrukowane pojedynczo lub w ramach jednego wydruku.

Wizualizację i podpisy poszczególnych elementów znajdziesz w instrukcji składania modelu: [WIZUALIZACJA] Budowa wnętrza wulkanu

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Plik z zestawem kilku elementów:

- Volcano lava: 4 elementy do odwzorowania lawy,

- Volcano: elementy do budowy wulkanu.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ):  Model po złożeniu - 105 x 200 x 81 mm.

Czas drukowania: Zestaw wszystkich elementów: 22 h 33 min.

Ilość filamentu: 480 g dla wszystkich elementów.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Model możesz też wykorzystać podczas lekcji zdalnej demonstrując go uczniom lub prosząc ich o samodzielną analizę. W tym celu możesz skorzystać ze slicera Skriware, Tinkercada bądź dowolnego innego viewera lub edytora 3D.

 

***

Model description

The model shows the inside of a volcano. Students can analyze each element and learn about the structure of a volcano and create theories about the formation and functioning of volcanoes.

The model will be especially useful in geography classes.

 

Model elements

The set consists of 8 elements. The files in the set have been prepared so that individual models can be printed individually or as part of one printout.

 

Among the printable files you will find:

A file with a set of several elements:

- Volcano lava: 4 elements to reproduce lava,

- Volcano: elements to build a volcano.

 

Technical data

Model dimensions (XYZ): assembled model - 105.02 x 200.00 x 81.22 mm.

Printing time: a set of three columns - 22 h 33 min.

Filament quantity: 480 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

Visualization and signatures of individual elements can be found in the model assembly instructions: [VISUALISATION] Interior of the volcano

 

If you want to learn more or recall information about 3D printing, check out our teacher training materials available on Skriware Academy: 3D Printing E-courses

 

Additional information

The models can also be used during a distance lesson by demonstrating them to students or asking them to analyze it. For this purpose, you can use the Skriware slicer, Tinkercad or any other 3D viewer or editor.

 

License:
Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.