Bracket 45⁰

0,0 (0 reviews)
27 (prints)
×
Color:

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Element inżynieryjny kompatybilny z zestawem konstrukcyjnym Skriware, umożliwiający łączenie płytek pod kątem 45°.

Ten kątownik umożliwia tworzenie sztywnych połączeń pomiędzy elementami konstrukcyjnymi. Oznacza to, że płytki, które nimi połączymy, nie będą poruszać się względem siebie.

 

Elementy modelu

Model składa się z 1 elementu do wydruku.

Jeżeli chcesz wydrukować więcej kopii tego modeli, możesz skorzystać z multiplikatora w slicerze (funkcja "multiply model"). Za pomocą przycisków "+" i "-" ustaw pożądaną ilość modeli, a slicer automatycznie ułoży je na blacie.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Plik z pojedynczym elementem:

Bracket 45⁰: pojedynczy kątownik.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): pojedynczy element - 23.68 x 16.00 x 20.71 mm.

Czas drukowania: plate - pojedynczy element - 23 min.

Ilość filamentu: plate - pojedynczy element - 6 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o wykorzystaniu zestawu konstrukcyjnego, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące pracy z zestawem konstrukcyjnym

 

Informacje dodatkowe

Model jest kompatybilny z elementami konstrukcyjnymi ze SkriBota, zestawów inżynieryjnych SkriKit, oraz innych elementów znajdujących się w zakładce “Skriparts” na Skrimarkecie: https://skrimarket.com/skriparts 

 

***

 

Model description

An engineering element compatible with the Skriware construction kit, allowing the tiles to be joined at an angle of 45 °.

This angle makes it possible to create rigid connections between structural elements. This means that the tiles we connect will not move in relation to each other.

 

Model elements

The model consists of 1 printable element. 

If you want to print more copies of this item, you can use the multiplier in the slicer ("multiply model" function). Use the "+" and "-" buttons to set the desired number of models and the slicer will automatically place them on the worktop.

 

Among the files to be printed you will find:

Single item file:

Bracket 45⁰: single connection angle.

 

Technical data

Model size (XYZ): single element - 23.68 x 16.00 x 20.71 mm.

Printing time: plate - single element - 23 min.

Filament quantity: plate - single element - 6 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: Building with Skriware construction set

 

 

Additional information

The model is compatible with construction elements from SkriBot, SkriKit engineering kits, and other elements found in the "Skriparts" tab on the Skrimarket platform: https://skrimarket.com/skriparts 

 

License:
Bracket by Skriware is licensed under the S.A..
Author:

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.