Human skull

0,0 (0 reviews)
Download 501 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

Opis modelu

Model składa się z 5 części, reprezentujących poszczególne elementy ludzkie czaszki. Dzięki możliwości zamontowania magnesów (w modelu znajdują się specjalnie przygotowane otwory), elementy można złożyć w całą czaszkę.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z biologii oraz przyrody.

 

Elementy modelu

W plikach do druku znajdziesz 5 elementów potrzebnych do złożenia modelu.

Plik z wizualizacją i podpisem poszczególnych elementów znajdziesz na Skriware Academy: [WIZUALIZACJA] Czaszka ludzka

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Skull - Top: górna część modelu (kość ciemieniowa, czołowa, skroniowa),

Skull - Middle: środkowa część (kość skroniowa, klinowa, łzowa, jarzmowa),

Skull - Bottom: szczęka,

Skull - Jaw: żuchwa.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu po złożeniu (XYZ): 220 x 122 x 180 mm.

Czas drukowania: 64 h 20 min.

Ilość filamentu: 706 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Do złożenia czaszki potrzebne są 22 magnesy.

Wymiary dopasowanych magnesów: 5 mm średnicy, 3 mm wysokości.

 

***

Model description

The model consists of 5 parts, representing the individual elements of the human skull. Thanks to the possibility of attaching magnets (there are specially prepared holes in the model), the parts can be assembled into a whole skull.

The model will be particularly useful in biology and nature classes.

 

Model elements

In the file you will find 5 elements necessary for assembling the model.

Visualization and signatures of individual elements can be found in the model assembly instructions: [VISUALISATION] Human skull

 

Among the files to be printed you will find:

Skull - Top: upper part of the model (parietal, frontal, temporal bones),

Skull - Middle: middle part (temporal, sphenoid, lacrimal, zygomatic bones),

Skull - Bottom: jaw,

Skull - Jaw: mandible.

 

Technical data

Model size after assembling (XYZ):  220 x 122 x 180 mm.

Printing time: 64 h 20 min.

Filament quantity: 706 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

You will need 22 magnets to assemble the skull.

Dimensions of the matching magnets: 5 mm diameter, 3 mm high.

 

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.