Soil layers

0,0 (0 reviews)
Download 23 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Model przedstawiający pięć warstw gleby. Warstwy zostały zaprojektowane w formie czterech bloczków, które możemy ustawiać na sobie według określonej kolejności.

Każdy z elementów posiada charakterystyczną fakturę, co może dodatkowo wspierać pracę uczniów słabowidzących i niewidzących - mogą oni zbadać i poznać model za pomocą dotyku.

 

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z geografii, edukacji wczesnoszkolnej oraz w aktywnościach z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Elementy modelu

Model składa się z jednego zestawu elementów do wydruku.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ) po złożeniu: 135 x 20 x 106 mm.

Czas drukowania: 12 h 25 min.

Ilość filamentu: 234 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Model możesz też wykorzystać podczas lekcji zdalnej demonstrując go uczniom lub prosząc ich o samodzielną analizę. W tym celu możesz skorzystać ze slicera Skriware, Tinkercada bądź dowolnego innego viewera lub edytora 3D.

 

Jeśli chcesz pomalować wydrukowany model, rekomendujemy użycie podkładu oraz farb akrylowych.

 

***

 

Model description

The model represents five soil layers. The layers have been designed in the form of four blocks, which we can stack on top of each other according to a specific order.

Each of the elements has a distinctive texture, which can further support the work of visually impaired and blind students - they can explore and learn about the model by touch.

The model will be particularly useful in geography classes, early childhood education and in activities with students with special educational needs.

 

Model elements

The model consists of one set of printable elements.

 

Technical data

Model size (XYZ) after assembling: 135 x 20 x 106 mm.

Printing time:  12 h 25 min.

Filament quantity: 234 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

You can also use the model in a remote lesson by demonstrating it to students or asking them to analyse it themselves. To do this, you can use Skriware Slicer, Tinkercad or any other viewer or 3D editor.

 

If you wish to paint the printed model, we recommend using a primer and acrylic paints.Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.