DC Motor connector plate

0,0 (0 reviews)
26 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

Opis modelu

Element inżynieryjny umożliwiający zamontowanie silnika SkriBota do dowolnej konstrukcji pozbawionej kół. Element został oparty o płytkę 1x3, przy czym jej środkowy otwór posiada dwa ząbki, które sprawiają, że płytka przylega ściśle do wirnika silnika. Dzięki temu, że między elementami nie ma “luzu”, poruszający się wirnik wprawia w ruch płytkę wraz z całą dołączoną do niej konstrukcją.

Przykłady konstrukcji z wykorzystaniem tego elementu znajdziesz w naszych lekcjach na Skriware Academy: Lekcja “Zapoznanie z ruchem obiegowym Ziemi”: https://academy.skriware.com/lesson/66.

 

Elementy modelu

Model składa się z 1 elementu do wydruku.

 

Jeżeli chcesz wydrukować więcej kopii tego modelu możesz skorzystać z multiplikatora w slicerze (funkcja "multiply model"). Za pomocą przycisków "+" i "-" ustaw pożądaną ilość modeli, a slicer automatycznie ułoży je na blacie.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): 20 x 60 x 3.60 mm.

Czas drukowania: 26 min.

Ilość filamentu: 6 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Płytka jest kompatybilna z elementami konstrukcyjnymi z SkriBota, zestawów inżynieryjnych SkriKit oraz z zakładki Skriparts na Skrimarkecie.

 

***

Model description

An element that allows you to mount the SkriBot engine to any structure without wheels. The element is based on a 1x3 plate. Its central cavity has two holders, which make the plate fit tightly to the rotor. Due to the fact that the parts are almost inflexible, the rotor sets the plate in motion along with the entire structure attached to it.

Examples of constructions which use this element can be found in our lessons at Skriware Academy: Lesson "Introduction to the Earth’s orbit": https://academy.skriware.com/lesson/66.

 

Model elements

The model consists of 1 printable element.

 

If you want to print more copies of this model, you can use the multiplier in the slicer ("multiply model" function). Use the "+" and "-" buttons to set the desired number of models and the slicer will automatically place them on the worktop.

 

Technical data

Model size (XYZ): 20 x 60 x 3.60 mm.

Printing time: 26 min.

Filament quantity: 6 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

 

The model is compatible with construction elements of SkriBot, SkriKit engineering kits and with the Skriparts tab at Skrimarket.

 

 

License:
Plate by Skriware is licensed under the S.A..
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.