First-order lever

3,0 (1 reviews)
Download 52 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Model dźwigni dwustronnej o regulowanej wysokości podpory, z ramieniem z oznaczeniami liczbowymi oraz odważnikami. Dzięki haczykom umieszczonym na ramieniu oraz zestawowi odważników do zawieszania, model może służyć jako narzędzie do samodzielnego odkrywania zależności i praw matematyki i fizyki. 

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z matematyki, fizyki i techniki.

 

Jeśli szukasz inspiracji na lekcję z wykorzystaniem tego modelu, sprawdź nasze propozycje na Skriware Academy: Lekcja “Przemienność mnożenia”: https://academy.skriware.com/lesson/82 oraz lekcja “Równania z jedną niewiadomą”: https://academy.skriware.com/lesson/83.

 

Uwaga: Model wymaga złożenia przed użyciem.

 

Elementy modelu

W plikach do druku znajdziesz 5 elementów potrzebnych do złożenia modelu dźwigni oraz pliki z odważnikami. Pliki zostały przygotowane tak, by poszczególne modele mogły zostać wydrukowane oddzielnie lub w ramach jednego wydruku.

 

Jeżeli chcesz wydrukować więcej kopii wybranego elementu możesz skorzystać z multiplikatora w slicerze (funkcja "multiply model"). Za pomocą przycisków "+" i "-" ustaw pożądaną ilość modeli, a slicer automatycznie ułoży je na blacie.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z pojedynczymi elementami:

- Support: podpora,

- Support rail: szyna podpory,

- Locking key: kluczyk blokujący do regulowania wysokości podpory,

- Base: podstawa dźwigni,

- Arm: ramię dźwigni,

- Counter: model 1 odważnika,

 

Plik z zestawem kilku elementów:

- First order lever - set: modele wszystkich części potrzebnych do zbudowania dźwigni oraz 38 odważników.

 

Wizualizację i podpisy poszczególnych elementów znajdziesz w instrukcji składania modelu: [INSTRUKCJA SKŁADANIA] Dźwignia dwustronna.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): model po złożeniu - 163 mm.

Czas drukowania: set - 11 h 28 min.

Ilość filamentu: dla zestawu (wszystkie elementy dźwigni i odważniki) 133 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Niektóre elementy modelu są bardzo małe, dlatego uważaj przy ściąganiu ich z blatu roboczego drukarki 3D oraz podczas usuwania supportu.

 

***

Model description

A model of a first order lever with adjustable support height and a beam with numbers and weights. Thanks to the hooks on the beam and the set of hanging weights, the model can be used as a tool for self-exploration of physics and mathematics laws and principles.

The model will be especially useful in math, physics and technology classes.

If you are looking for inspiration for a lesson using this model, check out our suggestions on Skriware Academy: “Commutative property of multiplication” lesson: https://academy.skriware.com/lesson/82,

“Equations with one unknown”: https://academy.skriware.com/lesson/83.

 

Note: The model requires assembly before use.

 

Model elements

In the printing files you will find 5 elements needed to assemble the lever model and also files with weights. The files in the set have been prepared in such a way as to be printed separately or as a part of one printout.

 

If you want to print more copies of the selected item, you can use the multiplier in the slicer ("multiply model" function). Use the "+" and "-" buttons to set the desired number of models and the slicer will automatically place them on the worktop.

 

Among the files to be printed you will find:

Single item files:

- Support: a support part,

- Support rail: a support rail,

- Locking key: a locking key for adjusting the height of the prop,

- Base: a lever base,

- Beam: a lever beam,

- Counter: model 1 weight.

 

File with sets of several elements:

First order lever - set: models of all parts needed to build the lever and 38 weights.

 

Visualization and descriptions of individual elements can be found in the model assembly instructions: [ASSEMBLY MANUAL] First-order lever.

 

Technical data

Model size (XYZ): folded model - 163 mm.

Printing time: set - 11 h 28 min.

Filament quantity: for the set (all lever elements and weights) 133 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

Some elements of the model are very small, so be careful when removing them from the 3D printer's worktop and when removing the support.

 

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

See more
3,0
Based on 1 reviews
Rating distribution
5
0
4
0
3
1
2
0
1
0
Users missing
ZbigniewL
Myślałem, że to skrobaczka do szyb
24.03.2022