Periodic table: dices with chemical elements

0,0 (0 reviews)
Download 91 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Zestaw składa się z podstawki z symbolami chemicznymi pierwiastków oraz kostek z oznaczeniami pierwiastków.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z chemii.

 

Elementy modelu

Zestaw składa się z 118 kostek oraz podstawki gotowych do wydruku w pojedynczych plikach oraz w jednym pliku.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z pojedynczymi kafelkami:

- Transition metals: metale przejściowe,

- Post-Transition Metal: metale bloku P,

- Nonmetals: niemetale,

- Noble gases: gazy szlachetne,

- Alkaline earth metals: metale ziem alkalicznych,

- Metalloids: półmetale,

- Alkali metals: metale alkaliczne,

- Lanthanides: lantanowce,

- Halogens: halogeny,

- Actinides: aktynowce,

- Stand - left: podstawka: podstawka do pierwiastków część A,

- Stand - right: podstawka do pierwiastków część B.

 

Pliki z zestawami- tzw. plate’y:

- Periodic table: dices with chemical elements part A (right): układ okresowy - część A (prawa strona)

- Periodic table: dices with chemical elements part B (left): układ okresowy - część B (lewa strona)

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): po złożeniu z podstawką - 185 x 350 x 15 mm.

Czas drukowania: zestaw - wszystkie kostki - ok. 38 h, podstawka - 26 h 27 min.

Ilość filamentu:kostki - 626 g, podstawka - 332 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

***

 

Model description

The set consists of a stand with symbols of chemical elements and cubes with symbols of elements.

The model will be especially useful in chemistry classes.

 

Model elements

The set consists of 118 cubes and a stand ready to be printed as single files or as one file.

 

If you want to print more copies of the selected item, you can use the multiplier in the slicer ("multiply model" function). Use the "+" and "-" buttons to set the desired number of models and the slicer will automatically place them on the worktop.

 

Among the files to be printed you will find:

Single tiles boards:

- Transition metals,

- Post-Transition Metal,

- Nonmetals,

- Noble gases,

- Alkaline earth metals,

- Metalloids,

- Alkali metals,

- Lanthanides,

- Halogens,

- Actinides,

- Stand - left,

- Stand - right.

 

A file with a set of several elements:

- Periodic table: dices with chemical elements part A (right),

- Periodic table: dices with chemical elements part B (left).

 

Technical data

Model size (XYZ): assembled model - 185 x 350 x 15 mm.

Printing time: all dices - about 38 h, stand - 26 h 27 min.

Filament quantity: dices - 626 g, stand- 332 g

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.