Protractor: element for SkriKit

0,0 (0 reviews)
Download 158 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Model kątomierza z oznaczeniem co 5⁰ i 15⁰ oraz dodatkowymi oznaczeniami 45⁰, 90⁰ i 135⁰. Model posiada otwory kompatybilne ze śrubami z zestawu konstrukcyjnego SkriKit, co pozwala tworzyć praktyczne konstrukcje ułatwiające mierzenie i zrozumienie zagadnienia kątów.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z matematyki i edukacji wczesnoszkolnej.

 

Elementy modelu

Zestaw składa się 1 elementu do wydruku.

 

Jeżeli chcesz wydrukować więcej kopii tego modelu możesz skorzystać z multiplikatora w slicerze (funkcja "multiply model"). Za pomocą przycisków "+" i "-" ustaw pożądaną ilość modeli, a slicer automatycznie ułoży je na blacie.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): 120 x 70 x 35 mm.

Czas drukowania: 2 h 37 min.

Ilość filamentu: 26 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

***

 

Model description

Protractor model with a marking every 5⁰ and 15⁰ and additional markings 45⁰, 90⁰ and 135⁰. The model has holes compatible with the bolts from the SkriKit construction kit, which allows creating practical structures that facilitate measuring and understanding the subject of angles.

The model will be especially useful in mathematics and early childhood education classes.

 

Model elements

The set consists of 1 printable element.

If you want to print more copies of this model, you can use the slicer ("multiply model" function). Use the "+" and "-" buttons to set the number of models and the slicer will automatically place them on the table.

 

Technical data

Model dimensions (XYZ): 120 x 70 x 35 mm.

Printing time: 2 h 37 min.

Filament quantity: 26 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall information about 3D printing, check out our teacher training materials available on Skriware Academy: 3D Printing E-courses

 

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.