Solar system

5,0 (1 reviews)
Download 41 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

 

Opis modelu

Model Układu Słonecznego przedstawiający położenie planet względem Słońca oraz zróżnicowanie ich wielkości. Wszystkie planety są osadzone na ramionach przymocowanych do podstawy, dzięki czemu możliwe jest ich obracanie wokół osi, w której centrum umieszczony jest model Słońca. Dzięki temu uczniowie pracując z modelem, mogą przyjrzeć się także zjawisku ruchu obiegowego planet.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z geografii, przyrody, fizyki i edukacji wczesnoszkolnej.

Jeśli szukasz inspiracji na lekcję z wykorzystaniem tego modelu, sprawdź nasze propozycje na Skriware Academy: Lekcja “Powłoki elektronowe”: https://academy.skriware.com/lesson/33

 

Uwaga: Model wymaga złożenia przed użyciem.

 

Elementy modelu

Cały zestaw składa się z 19 modeli, w tym 9 modeli ciał niebieskich, 9 ramion do osadzenia modeli planet, oraz podstawy modelu. Pliki zostały przygotowane tak, by możliwe było wydrukowanie wszystkich modeli w zestawach kilku elementów w ramach jednego wydruku. 

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

- Planet holders: podstawa i ramiona do zamocowania modeli,

- Planets and sun top: modele planet i górna półkula modelu Słońca wraz z kołeczkami do złożenia modeli Saturna i Jowisza,

- Sun bottom: dolna półkula modelu Słońca.

 

Wizualizację i podpisy poszczególnych elementów znajdziesz w instrukcji składania modelu: [INSTRUKCJA SKŁADANIA] Układ Słoneczny

 

Dane techniczne

Wymiary modelu po złożeniu: 350 x 190 x 127.41 mm.

Czas drukowania: wszystkie pliki - 40 h 38 min.

Ilość filamentu: 614 g dla wszystkich elementów do wydruku.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Jeśli chcesz pomalować wydrukowany model, rekomendujemy użycie podkładu oraz farb akrylowych.

 

***

 

Model description

The model of the Solar System which shows the position of the planets in relation to the Sun and the diversity of their sizes. All planets are mounted on holders attached to the base, which makes it possible to rotate them around the axis in which the model of the Sun is placed. Thanks to this, students working with the model can also look at the phenomenon of planetary motion.

The model will be especially useful in geography, nature, physics and early childhood education classes.

If you would like to get ideas and inspiration about using these models during your lessons please check out our Skriware Academy suggestions: “Electron shells” lesson: https://academy.skriware.com/lesson/33.

 

Note: The model must be assembled before use.

 

Model elements

The whole set consists of 19 models, including 9 celestial body models, 9 planetary model holders and the base of the model. The files in the set have been prepared in such a way as to be printed separately or as a part of one printout.

 

Among the files to be printed you will find:

It consists of:

- Planet holders: base model and holders with planets are placed,

- Planets and sun top: planet models and upper hemisphere of the Sun model with pins for the Sun models of Saturn and Jupiter,

- Sun bottom: the lower hemisphere of the Sun model.

 

Visualization and descriptions of individual elements can be found in the model assembly instructions: [ASSEMBLING INSTRUCTION] Solar System

 

Technical data

Folded model size: 350 x 190 x 127.41 mm.

Printing time: 40 h 38 min.

Filament quantity: 614 g for all elements to be printed.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

If you want to paint the printed model, we recommend using a primer and acrylic paints.Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

See more
5,0
Based on 1 reviews
Rating distribution
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
Users missing
Sp6Soch
12.09.2022