Plates with shapes

0,0 (0 reviews)
Download 16 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Tabliczki z różnymi kształtami, które sprawdzą się w pracy z osobami niewidomymi, niedowidzącymi i słabowidzącymi. Modele można wykorzystać podczas różnych aktywności angażujących zmysł dotyku, na przykład do odgadywania co znajduje się na poszczególnych elementach.

Modele będą szczególnie przydatne w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Elementy modelu

Zestaw składa się z 10 modeli: elementów reprezentujących różne kształty. Pliki zostały przygotowane tak, aby można je było wydrukować w ramach grupowego wydruku.

 

Jeżeli chcesz wydrukować więcej kopii wybranego elementu możesz skorzystać z multiplikatora w slicerze (funkcja "multiply model"). Za pomocą przycisków "+" i "-" ustaw pożądaną ilość modeli, a slicer automatycznie ułoży je na blacie.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z pojedynczymi figurami:

- Waves: fale,

- Circle: koło,

- Balls: kulki,

- Square: kwadrat,

- Pyramids: piramidy,

- Triangle: trójkąt,

- Zigzag: zygzak,

- Plus: plus,

- Minus: minus,

- Donut: pączek.

 

Pliki z zestawem kształtów (tzw. plate’y):

- Plates with shapes - set: zestaw wszystkich figur.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): plate z pojedynczym zestawem wszystkich elementów (plik “Set”) - 120 x 160 x 9 mm / pojedyncza tabliczka - 36 x 36 x 9 mm.

Czas drukowania: plate z pojedynczym zestawem - 8 h 27 min.

Ilość filamentu: 114 g dla wszystkich elementów.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Jeśli szukasz innych modeli dedykowanych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, sprawdź naszą zakładkę “edukacja specjalna”: https://skrimarket.com/special-education 


***

 

Model description

Plates with various shapes that will work well with the blind, visually impaired and partially sighted people. Models can be used for various activities involving the sense of touch, for example, to guess what is on each element.

Models will be especially useful when working with students with special educational needs.

 

Model elements

The set consists of 10 models: elements representing various shapes. The files have been prepared so that they could be printed as part of a group printout.

 

If you want to print more copies of the selected item, you can use the multiplier in the slicer ("multiply model" function). Use the "+" and "-" buttons to set the desired number of models and the slicer will automatically place them on the printbed.

 

Among the files to be printed you will find:

Single-shape files:

- Waves,

- Circle,

- Balls,

- Square,

- Pyramids,

- Triangle,

- Zigzag,

- Plus,

- Minus,

- Donut.

 

Files with a set of shapes (so-called plates):

Plates with shapes - set: a set of all shapes.

 

Technical data:

Model size (XYZ): a plate with a single set of all elements (“Set” file) - 120 x 160 x 9 mm / a single plate - 36 x 36 x 9 mm.

Printing time: a plate with a single set - 8 h 27 min.

Filament quantity: 114 g for all elements.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

If you are looking for other models dedicated to students with special educational needs, check out our "special education" tab: https://skrimarket.com/special-education 
Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.