Moon Phases

0,0 (0 reviews)
Download 105 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

Opis modelu

Zestaw 7 modeli przedstawiających kolejne fazy księżyca oraz Słońce i Ziemię. Modele zostały zaprojektowane tak, aby zaprezentować, w jaki sposób zmienia się widziany z ziemi obraz księżyca na poszczególnych etapach obiegu ziemi wokół słońca.

Zestaw będzie szczególnie przydatny na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej oraz geografii.

 

Elementy modelu

Zestaw składa się z 7 elementów. Pliki w zestawie zostały przygotowane tak, by poszczególne modele mogły być wydrukowane pojedynczo lub w ramach dwóch wydruków.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z pojedynczymi elementami:

Earth: model symbolizujący Ziemię

Sun: model symbolizujący Słońce

Waxing gibbous / Waning gibbous: w zależności od ułożenia, model symbolizujący rosnący lub zmniejszający się garb księżyca

Waxing crescent / Waning crescent: w zależności od ułożenia, model symbolizujący rosnący lub zmniejszający się sierp księżyca

First quarter / Third quarter: w  zależności od ułożenia, model symbolizujący pierwszą lub trzecią kwadrę księżyca

Full Moon: model symbolizujący księżyc w pełni

New Moon: model symbolizujący księżyc w nowiu

 

Pliki z zestawami elementów (tzw. plate’y):

Moon Phases - set: zestaw zawierający elementy przedstawiające niektóre fazy księżyca,

Sun, Earth and additional Moon phases - set: zestaw zawierający elementy przedstawiające Słońce, Ziemię oraz brakujące fazy księżyca.

 

UWAGA: Aby otrzymać pełen zestaw należy wydrukować oba plate’y.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): pojedynczy model faz księżyca i model Ziemi - 50 mm x 50 mm x 4mm // model Słońca - 60 mm x 60 mm x 4 mm

Czas drukowania: pojedynczy model - 19 - 43 min.  // plate z elementami faz księżyca -  2h 35 min. // plate z modelami Słońca, Ziemi oraz brakujących faz księżyca - 2h 56 min.

Ilość filamentu: pojedynczy model - 10 g  // plate z elementami faz księżyca - 47 g // plate z modelami Słońca, Ziemi i brakujących faz ksieżyca - 50 g

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Jeśli chcesz pomalować wydrukowany model, rekomendujemy użycie podkładu oraz farb akrylowych.

 

***

 

Model description

A set of 7 models depicting phases of the Moon, the Sun, and the Earth. The models are designed to demonstrate how the image of the Moon (as seen from the Earth) changes during different stages of the Earth's orbit around the Sun.

The set will be particularly useful for early childhood education and geography classes.

 

Model elements

The set consists of 7 elements. The files in the set have been prepared so that the models can be printed individually or as part of two prints.

 

Among the printable elements you will find:

Single-element files:

Earth

Sun

Waxing gibbous / Waning gibbous

Waxing crescent / Waning crescent

First quarter / Third quarter

Full Moon

New Moon

 

Files with sets of elements (so-called plates):

Moon Phases - set: A set of items representing Moon phases,

Sun, Earth and additional Moon phases - set: A set of items representing the Sun, Earth and additional Moon phases.

 

NOTE: To obtain the full set of moon phases you need to print both plates.

 

Technical data

Model size (XYZ): a single model of a Moon phase and the model of the Earth - 50 mm x 50 mm x 4mm // the model of the Sun - 60 mm x 60 mm x 4 mm

Printing time: a single model - 19 - 43 min. // Moon Phases plate - 2h 35 min. // Sun, Earth and additional Moon phases plate - 2h 56 min.

Filament quantity: a single model - 10 g // Moon Phases plate - 47 g // Sun, Earth and additional Moon phases plate - 50 g

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall information about 3D printing, check out our teacher training materials available on Skriware Academy: 3D printing e-courses.

 

Additional information

 

If you want to paint the printed model, we recommend using primer and acrylic paints.

 

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.