Templates with numbers

0,0 (0 reviews)
Download 15 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Zestaw szablonów cyfr do nauki czytania i pisania, składający się z cyfr oraz pasujących do nich szablonów, które same również mogą posłużyć do nauki.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej oraz w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Elementy modelu

Zestaw składa się z 20 modeli: cyfr i wyprasek. Modele zostały przygotowane tak, by mogły zostać wydrukowane w ramach jednego grupowego wydruku.

 

Jeżeli chcesz wydrukować więcej kopii wybranego elementu możesz skorzystać z multiplikatora w slicerze (funkcja "multiply model"). Za pomocą przycisków "+" i "-" ustaw pożądaną ilość modeli, a slicer automatycznie ułoży je na blacie.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

- Numbers with templates - set: pełen zestaw cyfr i pasujących do nich szablonów,

- Templates: zestaw samych szablonów,

- Numbers: zestaw cyfr od 0 to 9.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): plate z pojedynczym zestawem wszystkich elementów (plik “Set”) - 196 x 186 x 10 mm / pojedyncze elementy - 40 x 60 x 10 mm.

Czas drukowania: plate z pojedynczym zestawem - 12 h 20 min.

Ilość filamentu: set - 183 g dla całego zestawu.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Jeśli szukasz innych modeli dedykowanych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych sprawdź naszą zakładkę “edukacja specjalna”: https://skrimarket.com/special-education 


***

 

Model descriptions

A set of number templates for learning to read and write, consisting of templates and matching templates that can also be used for learning.

The model will be particularly useful in early childhood education classes and in work with students with special educational needs.

 

Model elements

The set consists of 20 models: numbers and inserts. The models have been prepared so that they can be printed as part of one group printout.

 

If you want to print more copies of the selected item, you can use the multiplier in the slicer ("multiply model" function). Use the "+" and "-" buttons to set the desired number of models and the slicer will automatically place them on the print bed.

 

Among the files to be printed you will find:

- Numbers with templates - set: a full set of numbers and matching templates,

- Templates: a set of templates only,

- Numbers: A set of numbers from 0 to 9.

 

Technical data:

Model size (XYZ): a plate with a single set of all pieces (“Set” file) - 196 x 186 x 10 mm / individual pieces - 40 x 60 x 10 mm.

Printing time: a plate with a single set - 12 h 20 min.

Filament quantity: set - 183 g for the whole set.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

If you are looking for other models dedicated to students with special educational needs, check out our "special education" tab: https://skrimarket.com/special-education 

 

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.