Classical architectural order

5,0 (1 reviews)
Download 178 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Zestaw 3 modeli reprezentujących głowice kolumn w porządku: doryckim, jońskim i korynckim.

Modele będą szczególnie przydatne na zajęciach z przedmiotów humanistycznych.

 

Elementy modelu

Pliki zostały przygotowane tak, by poszczególne modele mogły zostać wydrukowane oddzielnie lub w ramach jednego wydruku.

Jeżeli chcesz wydrukować więcej kopii tych modeli możesz skorzystać z multiplikatora w slicerze (funkcja "multiply model"). Za pomocą przycisków "+" i "-" ustaw pożądaną ilość modeli, a slicer automatycznie ułoży je na blacie.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z pojedynczymi elementami:

- Doric: głowica dorycka,

- Ionian: głowica jońska,

- Corinth: głowica koryncka.

 

Plik z zestawem kilku elementów:

- Classical architectural order - set: zestaw trzech głowic.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): pojedyncza kolumna - max. 50 x 40 x 40 mm.

Czas drukowania: zestaw trzech kolumn - 5 h 18 min.

Ilość filamentu: 91 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Modele możesz też wykorzystać podczas lekcji zdalnej demonstrując je uczniom lub prosząc ich o samodzielną analizę. W tym celu możesz skorzystać ze slicera Skriware, Tinkercada bądź dowolnego innego viewera lub edytora 3D.

 

***

Model description

A set of 3 models representing the column heads in the classical architectural order: Doric, Ionic and Corinthian.

Models will be especially useful in humanities classes.

 

Model elements

The files have been prepared so that individual models can be printed separately or as part of a single printout.

If you want to print multiple copies of these models, you can use the slicer ("multiply model" function). Use the "+" and "-" buttons to set the number of models and the slicer will automatically place them on the table.

 

Among the files to be printed you will find:

Single item files:

- Doric: Doric head,

- Ionian: Ionian head,

- Corinth: Corinthian head.

 

A file with a set of several elements:

Classical architectural order - set: a set of three heads.

 

Technical data

Model dimensions (XYZ): single column - max. 50 x 40 x 40 mm.

Printing time: a set of three columns - 5 h 18 min.

Filament quantity: 91 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall information about 3D printing, check out our teacher training materials available on Skriware Academy: 3D Printing E-courses

 

Additional information

The models can also be used during a distance lesson by demonstrating them to students or asking them to analyze it. For this purpose, you can use the Skriware slicer, Tinkercad or any other 3D viewer or editor.

 

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

See more
5,0
Based on 1 reviews
Rating distribution
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
Users missing
Sp6Soch
12.09.2022