Europe: political map

0,0 (0 reviews)
Download 77 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Zestaw elementów do stworzenia politycznej mapy Europy, z których każdy odpowiada kształtem odpowiedniemu państwu. Modele można wykorzystać do ułożenia pełnej mapy politycznej Europy lub np. aby porównać relacje wielkości między poszczególnymi obszarami. Elementy posiadają charakterystyczną fakturę oraz zostały dodatkowo oznaczone wypukłymi numerami od 1 do 44,, dzięki czemu łatwiej będzie je odpowiednio ustawić.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z geografii i przedmiotów humanistycznych.

 

Uwaga: Z racji na skalowanie wielkości państw, pominięte zostały niektóre państwa, których powierzchnia nie pozwalała na komfortowy wydruk w skali. Można zaznaczyć je markerem we właściwych miejscach.

 

Elementy modelu

Cały zestaw składa się z 44 modeli odpowiadających poszczególnym państwom Europy. Zestaw został przygotowany w formie 4 grupowych wydruków zawierających łącznie wszystkie 44 elementy.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Plik z zestawem kilku elementów:

- Europe map - 1: zestaw 1 z państwami: Słowenia, Wielka Brytania, Czarnogóra, Norwegia, Białoruś, Słowacja, Rumunia, Niemcy,

- Europe map - 2: zestaw 2 z państwami: Belgia, Włochy, Dania, Estonia, Litwa, Ukraina, Węgry, Bośnia i Hercegowina, Macedonia Północna, Turcja, Portugalia,

- Europe map - 3: zestaw 3 x państwami: Francja, Finlandia, Łotwa, Polska, Serbia, Grecja, Austria,

- Europe map - 4: zestaw 4 z państwami: Rosja, Albania, Mołdawia, Szwecja, Czechy, Chorwacja, Bułgaria, Holandia, Szwajcaria, Hiszpania, Irlandia.

 

Wizualizację i podpisy poszczególnych elementów znajdziesz w instrukcji składania modelu: [WIZUALIZACJA] Europa: Mapa polityczna

 

Dane techniczne

Wymiary modeli (XYZ): mapa po złożeniu - 174 x 175 x 4 mm.

Czas drukowania: wszystkie elementy zestawu - 7 h 45 min.

Ilość filamentu: 100 g dla wszystkich elementów.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Jeśli chcesz pomalować wydrukowany model, rekomendujemy użycie podkładu oraz farb akrylowych.

***

 

Model description

A set of elements to create a political map of Europe, each of which corresponds to the shape of one country. Models can be use to create a complete political map of Europe or, for example, to compare size relationships between individual areas. The elements have been additionally marked with convex numbers from 1 to 44, so it can additionally support work with students with vision problems.

The model will be especially useful in geography classes.

 

Model elements

The whole set consists of 44 models corresponding to individual European countries. The set has been prepared in the form of 4 group prints containing a total of all 44 elements.

 

Among the files to be printed you will find:

A file with a set of several elements:

- Europe map - 1 - set 1 containing 9 models,

- Europe map - 2 - set 2 containing 14 models,

- Europe map - 3 - set 3 containing 8 models,

- Europe map - 4 - set 4 containing 13 models.

 

Visualization and descriptions of individual elements can be found in the model assembly instructions: [VISUALISATION] Europe: Political map

 

Technical data

Model dimensions (XYZ): single set 1-4- from 76.36 x 68.41 x 4 mm to 100.91 x 85.50 x 4 mm.

Printing time: all elements of the set - 5 h 11 min.

Filament quantity: 51 g for all elements.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall information about 3D printing, check out our teacher training materials available on Skriware Academy: 3D Printing e-courses

 

Additional information

Some parts of the model are very small, so be careful when removing them from the 3D printer's worktop.

 

License:
Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.