Human pelvic bones

0,0 (0 reviews)
Download 42 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

Opis modelu

Model składa się z 8 części, reprezentujących poszczególne elementy kości ludzkiej miednicy. Dzięki możliwości zamontowania magnesów (w modelu znajdują się specjalnie przygotowane otwory), elementy można złożyć w całą miednicę.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z biologii oraz w edukacji wczesnoszkolnej.

 

Elementy modelu

W plikach do druku znajdziesz 5 elementów potrzebnych do złożenia modelu oraz 2 elementy podstawki. Pliki zostały przygotowane tak, by poszczególne modele mogły zostać wydrukowane oddzielnie lub w ramach jednego wydruku.

 

Plik z wizualizacją i podpisem poszczególnych elementów znajdziesz na Skriware Academy: [WIZUALIZACJA] Kości ludzkiej miednicy

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z pojedynczymi elementami:

Support: nóżka do złożenia stojaka,

Stand: podstawka do złożenia stojaka,

Right hemipelvis: prawa kość miedniczna,

Left hemipelvis: lewa kość miedniczna,

Right femur: fragment prawej kości udowej,

Left femur: fragment lewej kości udowej,

Sacrum: kość krzyżowa

L5: kręg.

 

Pliki z zestawami kilku elementów:

Female pelvis - plate: zestaw wszystkich elementów.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu po złożeniu (XYZ):  140 x 80 x 80 mm.

Czas drukowania: 12 h 14 min.

Ilość filamentu: 138 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Do złożenia miednicy potrzebne jest 16 magnesów. Wymiary dopasowanych magnesów: 4-5 mm średnicy, 3 mm wysokości.

 

***

 

Model description

The model consists of 7 parts, representing the individual elements of human pelvic bones. Thanks to the possibility of attaching magnets (there are specially prepared holes in the model), the parts can be assembled into a whole pelvis.

The model will be particularly useful in biology classes and early childhood education.

 

Model elements

In the printable files, you will find 5 elements needed to assemble the model and 2 elements of the stand. The files have been prepared in such a way that the individual models can be printed either separately or together as a single print.

 

Visualization and signatures of individual elements can be found in the model assembly manual: [VISUALISATION] Human pelvic bones

 

Among the files to be printed you will find:

Single item files:

Support: part for assembling the stand,

Stand: base for assembling the stand,

Right hemipelvis: right pelvic bone,

Left hemipelvis: left pelvic bone,

Right femur: fragment of right femur,

Left femur: fragment of left femur,

Sacrum

L5: vertebra.

 

Files with sets of several elements:

Female pelvis - plate: set of all elements.

 

Technical data

Model size after assembling (XYZ): 140 x 80 x 80 mm.

Printing time: 12h 14 min. 

Filament quantity: 138 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

You will need 16 magnets to assemble the pelvis.

 

Dimensions of the matching magnets: 4-5 mm diameter, 3 mm tall.

 

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.