Yad

0,0 (0 reviews)
Download 38 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Model przedstawia jad, czyli pałeczkę z zakończeniem w kształcie dłoni, którą używa się podczas czytania Tory. Według tradycji żydowskiej nie można dotykać zwoju ręką ludzką, jad pozwala śledzić konkretne fragmenty śpiewanego tekstu z zachowaniem dystansu. Oryginalnie wykonywany jest ze srebra, kości słoniowej, lub drewna.

 

Model będzie przydatny na zajęciach z przedmiotów humanistycznych lub religii.

 

Elementy modelu

Model składa się z jednego zestawu elementów do wydruku.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): 170 x 160 x 19 mm.

Czas drukowania: 1 h 37 min.

Ilość filamentu: 29 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Jeśli chcesz pomalować wydrukowany model, rekomendujemy użycie podkładu oraz farb akrylowych.

 

***

Model description

The model depicts a yad, which is a baton with a hand-shaped end that is used during Torah reading. According to Jewish tradition, the scroll cannot be touched with the human hand; the yad allows specific sections of the chanted text to be followed from a distance. It is originally made of silver, ivory, or wood.

The model will be useful in humanities or religion classes.

 

Model elements

The model consists of one set of printable elements.

 

Technical data

Model size (XYZ):  170 x 160 x 19 mm.

Printing time: 1 h 37 min.

Filament quantity: 29 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

If you wish to paint the printed model, we recommend using a primer and acrylic paints.

 

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.