Round fraction model

5,0 (1 reviews)
Download 38 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Zestaw elementów, który ułatwi zrozumienie ułamków. Z poszczególnych części można ułożyć pełne koła, co pomoże zobrazować zagadnienie podczas omawiania. 

Modele będą szczególnie przydatne na zajęciach z matematyki oraz w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Elementy modelu

Zestaw składa się z 22 modeli: elementów reprezentujących różne ułamki (⅓, ¼, ⅙, ⅛) oraz podstawek. Pliki zostały przygotowane tak, aby można je było wydrukować w ramach grupowego wydruku.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z zestawami ułamków (tzw. plate’y):

- Fractions - plate: zestaw elementów ułamków, które tworzą pełne koła: 1/3, 1/4, 1/6, ⅛, ⅛, bez podstawki

- Franctions in a round stand: zestaw elementów ułamków: 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 z jedną podstawką

- Stand - plate: cztery podstawki do wydruku,

- 1/3 - plate - zestaw ułamków 1/3, dzięki którym możemy stworzyć sześć pełnych kół,

- 1/4 - plate: zestaw ułamków 1/4, dzięki którym możemy stworzyć sześć pełnych kół,

- 1/6 - plate: zestaw ułamków 1/6, dzięki którym możemy stworzyć sześć pełnych kół,

- 1/8 - plate: zestaw ułamków 1/8, dzięki którym możemy stworzyć sześć pełnych kół.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): pojedyncze koło - 80 x 80 x 7 mm.

Czas drukowania: pojedynczy zestaw - 13 h 12 min.

Ilość filamentu: 217 g dla pojedynczego zestawu.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

***

 

Model description:

A set of elements that will help you understand fractions. The individual parts can be made into full circles, which will help to illustrate the point during discussion.

The models will be especially useful in maths classes and in working with students with special educational needs.

 

Model elements:

The set consists of 22 models: elements representing various fractions (⅓, ¼, ⅙, ⅛) and sockets. The files have been prepared so that they can be printed as part of a group printout.

 

Among the files to be printed you will find:

Files with sets of fractions (so-called plates):

- Fractions - plate: a set of fraction elements that form full circles: 1/3, 1/4, 1/6, ⅛, ⅛, without a stand

- Fractions in a round stand: a set of fraction elements: 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 with one stand

- Stand - plate: four print stands,

- 1/3 - plate - a set of 1/3 fractions, with the help of which we can create six full circles,

- 1/4 - plate: a set of 1/4 fractions, with the help of which we can create six full circles,

- 1/6 - plate: a set of 1/6 fractions, with the help of which we can create six full circles,

- 1/8 - plate: a set of 1/8 fractions, with the help of which we can create six full circles.

 

Technical data:

Model size (XYZ): a single circle - 80 x 80 x 7 mm.

Printing time: a plate with a single set - 13 h 12 min.

Filament quantity: 220 g for all elements.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

 

 

 

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

See more
5,0
Based on 1 reviews
Rating distribution
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
Users missing
Sp6Soch
12.09.2022