Mathematical dominoes: addition

0,0 (0 reviews)
Download 0 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

Opis modelu

Matematyczne domino to pomoc dydaktyczna, która świetnie sprawdzi się do aktywności powtórkowych na zajęciach z matematyki, związanych z przećwiczeniem umiejętności dodawania.

Podobnie jak w klasycznym domino gra polega na dokładaniu do siebie kostek, tak by na stykających się połówkach znajdowały się takie same liczby. W przypadku matematycznego domino, aby móc dołożyć pasującą kostkę, gracz musi najpierw podać wynik sumy przedstawionego na elemencie, do którego chce dołożyć swoją kostkę.

Zestaw nadaje się do pracy w parach i większych grupach.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z matematyki i edukacji wczesnoszkolnej.

 

Uwaga: Nie wszystkie elementy muszą zostać wydrukowane aby można było przeprowadzić ćwiczenie.

 

Elementy modelu

W plikach do druku znajdziesz 45 elementów. Bloczki zostały podzielone na 4 plate’y - co umożliwia ich grupowe drukowanie. 

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Plik z zestawem kilku elementów:

- Mathematical dominoes: addition (A) - pierwsza część zestawu,

- Mathematical dominoes: addition (B) - druga część zestawu,

- Mathematical dominoes: addition (C) - trzecia część zestawu,

- Mathematical dominoes: addition (D) - czwarta część zestawu.

 

Dane techniczne

Wymiary pojedynczego bloczka (XYZ): 25 x 50 x 8 mm. 

Czas drukowania:  - jeden plate średnio ok. 8 h / cały zestaw - 31 h 32 min.

Ilość filamentu dla całego zestawu: 494 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Do wydrukowania zestawu warto użyć filamentu w różnych kolorach - aby bloczki z różnymi działaniami odróżniały się od siebie.

 

***

 

Model description

Mathematical dominoes is a teaching aid ideal for revision activities in mathematics classes to practise addition skills.

As in the classic dominoes, the game consists of putting the tiles together so that the same numbers are on the adjacent tile ends. In the case of mathematical dominoes, in order to add a matching tile, the player must first give the result of the product shown on the piece to which they want to add their tile.

The set is suitable for working in pairs and larger groups.

The model will be particularly useful in mathematics and early childhood education classes.

 

Note: Not all elements need to be printed in order to carry out the exercise.

 

Model elements

In the printable files you will find 45 elements. The blocks have been divided into 4 plates - allowing them to be printed in groups.

 

Among the files to be printed you will find:

Files with sets of several elements:

- Mathematical dominoes: addition (A) - the first part of the set,

- Mathematical dominoes: addition (B) - the second part of the set,

- Mathematical dominoes: addition (C) - the third part of the set,

- Mathematical dominoes: addition (D) - the fourth part of the set.

 

Technical data

Size of a single tile (XYZ): 25 x 50 x 8 mm.

Printing time: one plate around 8 h / set - 31 h 32 min.

Filament quantity: 494 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

It is a good idea to use filament in various colours to print the set - this way the tiles with different operations will be easier to distinguish.

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.