Flywheel

0,0 (0 reviews)
Download 77 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Model koła zamachowego składającego się z dziesięciu części do samodzielnego złożenia.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z  techniki i fizyki.

 

Uwaga: Do złożenia modelu potrzebujesz drutu lub kawałka filamentu (10 kawałków po ok. 2-3cm).

 

Elementy modelu

W plikach do druku znajdziesz 9 elementów potrzebnych do złożenia modelu koła. Pliki zostały przygotowane tak, by poszczególne modele mogły zostać wydrukowane oddzielnie lub w ramach jednego wydruku.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z pojedynczymi elementami:

- Flywheel - cranks: korby,

- Flywheel - connecting rod: korbowód,

- Flywheel - shaft: wał,

- Flywheel - crank pins: korbowody,

- Flywheel - base: podstawa,

- Flywheel - holder: uchwyt,

- Flywheel - pedals: pedały,

- Flywheel - wheel: koło.

 

Pliki z zestawami - tzw. plate’y:

- Flywheel - set: zestaw wszystkich elementów niezbędnych do złożenia modelu.

 

Wizualizację i podpisy poszczególnych elementów znajdziesz w instrukcji składania modelu: [INSTRUKCJA SKŁADANIA] Koło zamachowe.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): model po złożeniu - 70 x 120 x 170 mm.

Czas drukowania: set - 15 h 7 min.

Ilość filamentu: dla zestawu (wszystkie elementy dźwigni i odważniki) 223 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

***

 

Model description

Flywheel model consisting of ten parts for self-assembly.

The model will be especially useful in technology and physics classes.

 

Note: To assemble the model you will need wire or a piece of filament (10 pieces of approx. 2-3 cm).

 

Model elements

In the files for printing you will find 9 elements needed to assemble the wheel model. The files have been prepared so that individual models can be printed separately or as part of one printout.

 

Among the files to be printed you will find:

Single elements files:

- Flywheel - cranks,

- Flywheel - connecting rod,

- Flywheel - shaft,

- Flywheel - crank pins,

- Flywheel - base,

- Flywheel - holder,

- Flywheel - pedals,

- Flywheel - wheel.

 

Files with sets - so-called. plates:

- Flywheel - set.

 

Visualization and signatures of individual elements can be found in the model assembly instructions: [ASSEMBLY MANUAL] Flywheel

 

Technical data

Model size (XYZ): assembled model - 70 x 120 x 170 mm.

Printing time: set - 15 h 7 min.

Filament quantity: 223 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

 

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.