Types of joints

0,0 (0 reviews)
Download 66 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

Opis modelu

Zestaw modeli 6 różnych typów stawów. Dzięki modelom można obserwować budowę poszczególnych rodzajów stawów i sposób ich łączenia, co ułatwia zrozumienie funkcjonowania tych elementów. 

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z biologii oraz przyrody. 

 

Elementy modelu

Model składa się z 13 elementów do wydruku. Został przygotowany w taki sposób, aby możliwe było wydrukowanie elementów pojedynczo lub w ramach jednego wydruku.

Wizualizację i podpisy poszczególnych elementów znajdziesz w instrukcji składania modelu: [WIZUALIZACJA] Typy stawów

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

- Types of joints - type 1: staw obrotowy,

- Types of joints - type 2: staw zawiasowy,

- Types of joints - type 3: staw płaski,

- Types of joints - type 4: staw siodełkowy,

- Types of joints - type 5: staw zawiasowy,

- Types of joints - type 6: staw kulisty.

 

Pliki z zestawami- tzw. plate’y:

Types of joints - set: zestaw wszystkich elementów do wydruku.

 

Dane techniczne

Wymiary (XYZ): podstawka - 80 x 100 x 7 mm.

Czas drukowania: oba zestawy - 13 h 23 min.

Ilość filamentu: 225 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

***

Model description

A set of models of 6 different types of joints. Thanks to the models, you can observe the structure of individual types of joints and look at their mechanisms, which makes it easier to understand the functioning of these elements.

The model will be especially useful in biology classes.

 

Model elements

The model consists of 13 elements. It has been prepared in such a way that it is possible to print the elements individually or as part of one printout.

 

Among the files to be printed you will find:

- Types of joints - type 1: pivot joint,

- Types of joints - type 2: hinge joint,

- Types of joints - type 3: flat joint,

- Types of joints - type 4: saddle joint,

- Types of joints - type 5: hinge joint,

- Types of joints - type 6: ball joint.

 

Files with sets - so-called. plates:

- Types of joints - set: set of all elements to be printed.

 

Technical data

Model size (XYZ): set - 162 x 185 x 70 mm.

Printing time: set - 13 h 23 min.

Filament quantity: set - 225 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Tags:
biology
anatomy
joints
skriware
Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.