Continents

5,0 (1 reviews)
Download 28 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

Opis modelu

Zestaw modeli przedstawiających kontynenty. Model Antarktydy został przygotowany w 2 wersjach - przedstawiającej rzeczywisty kształt kontynentu oraz jego odwzorowanie na mapach - dzięki czemu zestaw możesz wykorzystać podczas omawiania różnych zagadnień.

Modele będą szczególnie przydatne na zajęciach z geografii, przyrody, edukacji wczesnoszkolnej oraz historii.

Jeśli szukasz inspiracji na lekcję z wykorzystaniem tego modelu, sprawdź nasze propozycje na Skriware Academy: Lekcja “Poznajemy mapę świata”: https://academy.skriware.com/lesson/63 oraz lekcja “Jak powstały kontynenty? Poznajemy Pangeę”: https://academy.skriware.com/lesson/64.

 

Elementy modelu

Zestaw składa się z 9 modeli, w tym 8 plików do wydruku oraz 1 pliku, który dedykowany jest pracy zdalnej w edytorze online. 

Jeżeli chcesz wydrukować więcej kopii wybranego elementu możesz skorzystać z multiplikatora w slicerze (funkcja "multiply model"). Za pomocą przycisków "+" i "-" ustaw pożądaną ilość modeli, a slicer automatycznie ułoży je na blacie.

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

- Africa: model Afryki,

- North America: model Ameryki Północnej,

- South America: model Ameryki Południowej,

- Europe: model Europy,

- Australia: model Australii,

- Asia: model Azji,

- Antarctica shape: model rzeczywistego kształtu Antarktydy,

- Antarctica map: model kształtu Antarktydy na mapach,

- Whole world (remote lesson): model mapy całego świata przeznaczony na lekcje w trybie zdalnym prowadzone w przestrzeni online - nie rekomendujemy jego drukowania.

 

Dane techniczne

Wymiary modeli do wydruku (XYZ): od 50 x 42.55 x 1.29 mm do 174.85 x 133.61 x 4 mm.

Czas drukowania: pojedyncze pliki do wydruku - od 15 min do 4 h 19 min / wszystkie modele do wydruku - ok. 5 h 18 min.

Ilość filamentu: 166 g dla wszystkich elementów do wydruku.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Modele możesz też wykorzystać podczas lekcji zdalnej demonstrując je uczniom lub prosząc ich o wykonanie zadania praktycznego. W tym celu możesz skorzystać ze slicera Skriware, Tinkercada bądź dowolnego innego viewera lub edytora 3D. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania tego modelu w wersji online, sprawdź nasze lekcje na Skriware Academy: “Poznajemy mapę świata” (https://academy.skriware.com/lesson/63), “Jak powstały kontynenty? Poznajemy Pangeę” (https://academy.skriware.com/lesson/64).

 

Jeśli chcesz pomalować wydrukowany model, rekomendujemy użycie podkładu oraz farb akrylowych.

 

***

Model description

A set of models representing the continents. The model of Antarctica has been prepared in 2 versions – the one that shows the actual shape of the continent and the one with its actual depiction on the maps. Thanks to this the set could be used in various discussions.

The models could be especially useful during geography, science, early childhood education and history classes.

If you would like to get ideas and inspiration about using these models during your lessons please check out our Skriware Academy suggestions: “Explore the world map” lesson https://academy.skriware.com/lesson/63 and “How were the continents formed? Discover Pangea” lesson https://academy.skriware.com/lesson/64.

 

Model elements

The set consists of 9 models, including 8 files for printing and 1 file which is meant to be used during the remote lessons. 

 

If you want to print more copies of the selected item, you can use the multiplier in the slicer ("multiply model" function). Use the "+" and "-" buttons to set the desired number of models and the slicer will automatically place them on the worktop.

 

Among the files to be printed you will find:

- Africa: a model of Africa,

- North America: a model of North America,

- South America: a model of South America,

- Europe: a model of Europe,

- Australia: a model of Australia,

- Asia: a model of Asia,

- Antarctica (shape): a model of the actual shape of Antarctica,

- Antarctica (map): a model of Antarctica depicted on the maps,

- The world (remote lesson): a model of the world map designed specifically for remote lessons conducted online - we do not recommend printing it.

 

Technical data

Model size (XYZ): from 50 x 42.55 x 1.29 mm to 174.85 x 133.61 x 4 mm.

Printing time: separate printing files - from 15 min to 4 h 19 min / all printable models - approx. 5 h 18 min.

Filament quantity: 166 g for all printable elements.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

You can also use the models during a remote lesson by demonstrating them to students or by asking them to complete a practical task. For this purpose, you can use the Skriware slicer, Tinkercad or any other 3D viewer or editor. If you want to learn more about using this model online, check out our lessons on Skriware Academy: “Getting to know the world map” (https://academy.skriware.com/lesson/63), “How continents were formed? Meet Pangea" (https://academy.skriware.com/lesson/64).

 

If you want to paint the printed model, we recommend using a primer and acrylic paints.Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

See more
5,0
Based on 1 reviews
Rating distribution
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
Users missing
SP2Wlsc
24.03.2022