Brain puzzle

4,0 (1 reviews)
Download 39 (prints)
×
Color:

ENGLISH VERSION BELOW

Opis modelu

Zestaw składa się z puzzli reprezentujących poszczególne części ludzkiego mózgu.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z biologii.

 

Elementy modelu

Zestaw obejmuje 10 modeli, które możemy złożyć. Pliki w zestawie zostały przygotowane tak, by poszczególne modele mogły zostać wydrukowane pojedynczo lub w ramach jednego wydruku.

Wizualizację i podpisy poszczególnych elementów znajdziesz w instrukcji składania modelu: [WIZUALIZACJA] Puzzle: mózg

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z pojedynczymi elementami:

- Cerebellum: móżdżek,

- Temporal lobe: płat skroniowy,

- Parietal lobe: płat ciemieniowy,

- Occipital lobe: płat potyliczny,

- Frontal lobe: płat czołowy,

- Sensory cortex: kora czuciowa,

- Motor cortex: kora ruchowa,

- Wernickle's area: Ośrodek Wernickego,

- Broca's area: Ośrodek Broki,

- Brain stem: pień mózgu.

 

Pliki z zestawami liter (tzw. plate’y):

- Brain puzzle - set: zestaw puzzli, który umożliwia złożenie całego mózgu.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): 54.75 x 71.27 x 4 mm.

Czas drukowania: Brain puzzle - set- 2 h 11 min.

Ilość filamentu: 32 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

***

 

Model description

The set consists of puzzles representing the various parts of the human brain.

The model will be especially useful in biology classes.

 

Model elements

The set includes 10 models that can be assembled. The files in the set have been prepared so that individual models could be printed individually or as part of one printout.

 

Among the files to be printed you will find:

Single item files:

- Cerebellum: cerebellum,

- Temporal lobe: temporal lobe,

- Parietal lobe: parietal lobe,

- Occipital lobe: occipital lobe,

- Frontal lobe: frontal lobe,

- Cortex sensors: sensory cortex,

- Motor cortex: motor cortex,

- Wernickle's area: Wernicke's Center,

- Broca's area: Broca's area,

- Brain stem: the brain stem.

 

Files with sets of letters (so-called plates):

- Brain puzzle - set: a puzzle set that allows you to put the whole brain together.

 

Techbical data:

Model size (XYZ): 54.75 x 71.27 x 4 mm.

Printing time:  Brain puzzle - set- 2 h 11 min.

Filament quantity: 32 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

 

 

Tags:
anatomy
biology
brain
skriware
Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

See more
4,0
Based on 1 reviews
Rating distribution
5
0
4
1
3
0
2
0
1
0
Klu
Natalia2
24.03.2022