Paper holder: element for SkriKit

0,0 (0 reviews)
72 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

Opis modelu

Element inżynieryjny umożliwiający przypięcie kartki papieru (np. z szablonem lub otworem) do dowolnej konstrukcji stworzonej z elementów inżynieryjnych Skriware. Model zbudowany jest z klipsa z wycięciem (umożliwiającego wsunięcie kartki) oraz podstawy z otworem montażowym.

Przykłady konstrukcji z wykorzystaniem tego elementu znajdziesz w naszych lekcjach na Skriware Academy: Lekcja “Konsekwencje nachylenia osi Ziemi”: https://academy.skriware.com/lesson/68.

 

Elementy modelu

Model składa się z 1 elementu do wydruku.

 

Jeżeli chcesz wydrukować więcej kopii tego modelu możesz skorzystać z multiplikatora w slicerze (funkcja "multiply model"). Za pomocą przycisków "+" i "-" ustaw pożądaną ilość modeli, a slicer automatycznie ułoży je na blacie.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): 33.6 x 20 x 24.98 mm.

Czas drukowania: 33 min.

Ilość filamentu: 6 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Model jest kompatybilny z elementami konstrukcyjnymi z SkriBota, zestawów inżynieryjnych SkriKit oraz z zakładki Skriparts na Skrimarkecie.

 

***

Model description

A construction element which allows you to attach a sheet of paper (e.g. with a template or with a hole) to any assembly made of Skriware construction elements. The model is made of a clip with a cutout (which allows inserting a sheet of paper) and a base with a mounting hole.

Examples of constructions which use this element can be found in our lessons at Skriware Academy: "Effects of Earth's Axial Tilt" lesson: https://academy.skriware.com/lesson/68.

 

Model elements

The model consists of 1 printable element.

If you want to print more copies of this model, you can use the multiplier in the slicer ("multiply model" function). Use the "+" and "-" buttons to set the desired number of models and the slicer will automatically place them on the worktop.

Technical data

Model size (XYZ): 33.6 x 20 x 24.98 mm.

Printing time: 33 min.

Filament quantity: 6 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses.

 

Additional information

The model is compatible with construction elements of SkriBot, SkriKit engineering kits and with the Skriparts tab at Skrimarket.

 

 

 

License:
Paper holder by Skriware is licensed under the S.A..
Author:

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.