Simple fractions: relationships

0,0 (0 reviews)
Download 152 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

Opis modelu

Model w graficzny sposób przedstawia zależności między ułamkami. Podstawka mieści klocki reprezentujące różne ułamki, jednak można również wydrukować same elementy przedstawiające ułamki - bez podstawki. Model znacząco ułatwi uczniom zrozumienie, czym są ułamki oraz pomoże w wykonywaniu prostych działań matematycznych.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z matematyki.

 

Elementy modelu

Model składa się z 39 elementów i podstawki. Pliki w zestawie zostały przygotowane tak, by poszczególne modele mogły zostać wydrukowane pojedynczo lub w ramach jednego wydruku.

 

Jeżeli chcesz wydrukować więcej kopii wybranego elementu, możesz skorzystać z multiplikatora w slicerze (funkcja "multiply model"). Za pomocą przycisków "+" i "-" ustaw pożądaną ilość modeli, a slicer automatycznie ułoży je na blacie.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z pojedynczymi elementami:

- Fractions with stand - stand: podstawka,

- ⅕ - element przedstawiający ułamek ⅕,

- ½ - element przedstawiający ułamek ½,

- ⅓ - element przedstawiający ułamek ⅓,

- ⅙ - element przedstawiający ułamek ⅙,

- 1/10 - element przedstawiający ułamek 1/10,

- ¼ - element przedstawiający ułamek ¼,

- ⅛ - element przedstawiający ułamek ⅛,

- 1 - element przedstawiający całość.

 

Pliki z zestawami elementów - tzw. plate’y:

Fractions with stand - set of fractions: zestaw elementów przedstawiających ułamki.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu(XYZ): podstawka - 131.20 x 132.84 x 11.96 mm.

Czas drukowania modelu: podstawka - 8 h 35 min., zestaw ułamków - 14 h 11 min.

Ilość filamentu: 239 g dla wszystkich elementów.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

***

Model description

The model graphically shows the relationships between fractions. The base holds blocks representing various fractions, however, you can also print the elements representing fractions themselves - without the base. The model will significantly help students understand what fractions are and help in performing simple mathematical operations.

The model will be especially useful in mathematics classes.

 

Model elements

The model consists of 39 elements and a base. The files in the set have been prepared so that individual models can be printed individually or as part of one printout.

 

If you want to print more copies of the selected item, you can use the multiplier in the slicer ("multiply model" function). Use the "+" and "-" buttons to set the desired number of models and the slicer will automatically place them on the worktop.

 

Among the files to be printed you will find:

Single elements files:

- Fractions with stand - stand,

- ⅕ - an element representing a fraction of ⅕,

- ½ - element representing fraction ½,

- ⅓ - element representing fraction ⅓,

- ⅙ - element representing fraction ⅙,

- 1/10 - element representing fraction 1/10,

- ¼ - element representing the fraction ¼,

- ⅛ - element representing fraction ⅛,

- 1 - element representing the whole.

 

Files with sets of elements - so-called plates:

- Fractions with stand - set of fractions.

 

Technical data

Model size (XYZ): stand - 131.20 x 132.84 x 11.96 mm.

Printing time: stand - 8 h 35 min, set of fractions - 14 h 11 min.

Filament quantity: 238 g for all elements.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-coursesGroup 300 3
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.