Human foot

5,0 (1 reviews)
Download 113 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

Opis modelu

Model przedstawia kości prawej stopy dorosłego człowieka w skali 1:2. Poszczególne elementy układu kostnego zostały połączone w ramach modelu tak, aby możliwe było jego wydrukowanie i analizowanie w całości.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z biologii.

 

Jeśli szukasz inspiracji na lekcję z wykorzystaniem tego modelu, sprawdź nasze propozycje na Skriware Academy: Lekcja “Aparat ruchu - budowa szkieletu”: https://academy.skriware.com/lesson/97.

 

Elementy modelu

Model składa się z 1 elementu.

Jeżeli chcesz wydrukować więcej kopii tego modelu możesz skorzystać z multiplikatora w slicerze (funkcja "multiply model"). Za pomocą przycisków "+" i "-" ustaw pożądaną ilość modeli, a slicer automatycznie ułoży je na blacie.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): 40.19 x 99.62 x 31.48 mm.

Czas drukowania: 1 h 53 min.

Ilość filamentu: 25 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Model stanowi element zestawu stworzonego na potrzeby lekcji “Aparat ruchu - budowa szkieletu” na Skriware Academy (https://academy.skriware.com/lesson/97). Zestaw modeli 8 kości z tej lekcji znajdziesz na Skrimarkecie: https://skrimarket.com/education/human-skeleton-elements 

Model możesz też wykorzystać podczas lekcji zdalnej demonstrując go uczniom lub prosząc ich o samodzielną analizę. W tym celu możesz skorzystać ze slicera Skriware, Tinkercada bądź dowolnego innego viewera lub edytora 3D.

 

***

Model description

The model shows the bones of the adult's right foot. Individual elements of the skeletal system were combined within the model so that it could be printed and entirely analyzed.

The model will be especially useful in biology classes.

If you would like to get ideas and inspiration about using these models during your lessons please check out our Skriware Academy suggestions: "Locomotor organs – human skeleton structure" lesson: https://academy.skriware.com/lesson/97.

 

Model elements

The model consists of 1 element.

If you want to print more copies of this model, you can use the multiplier in the slicer ("multiply model" function). Use the "+" and "-" buttons to set the desired number of models and the slicer will automatically place them on the worktop.

 

Technical data

Model dimensions (XYZ): 175.59 x 72.75 x 57.51 mm.

Printing time: 1 h 53 min.

Filament quantity: 25 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

The model is a part of the kit created for the "Locomotor organs – human skeleton structure" lesson at Skriware Academy (https://academy.skriware.com/lesson/97). You will find a set of 8 dice models from this lesson at Skrimarket: https://skrimarket.com/education/human-skeleton-elements 

The models can also be used during a remote lesson by demonstrating them to students. The students could also be asked to analyze the models themselves. For this purpose, you can use the Skriware slicer, Tinkercad or any other 3D viewer or editor.

 

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

See more
5,0
Based on 1 reviews
Rating distribution
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
Users missing
MariannaL
EKSTRA!
24.03.2022