Faeces

0,0 (0 reviews)
Download 98 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Zestaw modeli przedstawiających różne rodzaje kału zaprojektowany według Bristolskiej Skali Uformowania Stolca. Modele można wykorzystać do omówienia z uczniami czym jest prawidłowy i pożądany stolec. Zestaw składa się z 8 elementów - 7 modeli kału oraz podstawki. Dzięki możliwości zamontowania magnesów, modele można stabilnie umieścić na podstawce. Zestaw będzie szczególnie przydatny na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej, przyrody i biologii.

 

Elementy modelu

W plikach do druku znajdziesz 8 elementów potrzebnych do złożenia modelu. 

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Faeces - zestaw modeli kału,

Stand - podstawka pod modele.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): zestaw - 143 x 141 x 16 mm / podstawka - 149 x 149 x 8 mm.

Czas drukowania: zestaw - 6 h 26 min / podstawka - 9h 28 min.

Ilość filamentu: zestaw - 75 g / podstawka - 103 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Do złożenia modelu potrzebne jest 28 magnesów.

Wymiary dopasowanych magnesów: 5 mm średnicy, 3 mm wysokości.

 

Model możesz też wykorzystać podczas lekcji zdalnej demonstrując go uczniom lub prosząc ich o samodzielną analizę. W tym celu możesz skorzystać ze slicera Skriware, Tinkercada bądź dowolnego innego viewera lub edytora 3D.

 

***

 

Model description

A set of models representing different types of stool designed accordingly to the Bristol Stool Form Scale. The models can be used to discuss with the students what a correct and desirable stool is. The set consists of 8 pieces - 7 stool models and a stand. Thanks to the possibility of attaching magnets, the models can be placed stably on the stand. The set will be particularly useful in early childhood education, nature and biology classes.

 

Model elements

In the print files you will find the 8 elements needed to assemble the model.

 

Among the files to be printed you will find:

Faeces - set of faeces models,

Stand.

 

Technical data

Model size (XYZ): set - 143 x 141 x 16 mm / stand - 149 x 149 x 8 mm.

Printing time: set - 6 h 26 min / stand - 9h 28 min.

Filament quantity: set - 75 g / stand - 103 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

To assemble the model you will need 28 magnets.

Dimensions of the matching magnets are: 5 mm diameter, 3 mm high.

 

You can also use the model in a remote lesson by demonstrating it to students or asking them to analyse it themselves. To do this, you can use Skriware Slicer, Tinkercad or any other 3D viewer or editor.

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.