Sensory cube

0,0 (0 reviews)
Download 56 (prints)
×
Color:

 

ENG VERSION BELOW

Opis modelu
Zestaw kostki sensorycznej z wymiennymi ściankami. Ścianki kostek mają różne faktury, dzięki czemu stymulują rozwój poznawczy dzieci, zwłaszcza ze Szczególnymi Potrzebami Edukacyjnymi (SPE). Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej.

Elementy modelu
Zestaw składa się z 32 modeli - 1 kostki stanowiącej bazę oraz 31 wymiennych ścianek. Modele zostały przygotowane do druku w 5 plikach - 1 plik zawierający kostkę oraz 4 pliki zawierające zestawy wymiennych ścianek.

Wśród plików do wydruku znajdziesz:
Cube: model kostki
Plate 1 - faces 1: zestaw wymienych ścianek 1

Plate 2 - faces 2: zestaw wymiennych ścianek 2

Plate 3 - faces 3 - zestwa wymiennych ścianek 3

Plate 4 - faces 4 - zestaw wymiennych ścianek 4

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): model kostki - 45 mm x 45 mm x 45 mm // pojedyncza ścianka - 45 mm x 45mm x 15 mm 

Czas drukowania: model kostki - 3h 33 min. // zestaw ścianek - 3h 37 min. - 7h 51 min.

Ilość filamentu: model kostki - 47 g. // zestaw ścianek - 44 g. - 94 g. 

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

-

 

***

 

Model description
Sensory cube set with interchangeable faces. The cube faces have different textures to stimulate the cognitive development of children, especially those with Special Educational Needs (SEN). The model will be particularly useful in early childhood education classes.

 

Elements of the model

The set consists of 32 models - 1 base cube and 31 interchangeable faces. The models have been prepared for printing in 5 files - 1 file containing the cube and 4 files containing sets of interchangeable faces.

 

Among the printable files you will find:

Cube

Plate 1 - faces 1: set of interchangeable faces 1

Plate 2 - faces 2: set of interchangeable faces 2

Plate 3 - faces 3 - set of interchangeable faces 3

Plate 4 - faces 4 - set of interchangeable faces 4

 

Technical data

Model size (XYZ): cube - 45 mm x 45 mm x 45 mm // single face - 45 mm x 45mm x 15 mm 

Printing time: cube - 3h 33 min. // set of faces - 3h 37 min. - 7h 51 min.

Filament quantity: cube - 47 g. // set of faces - 44 g. - 94 g. 

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall information about 3D printing, check out our teacher training materials available on Skriware Academy: 3D printing e-courses.

 

Additional information

 

-

 

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.