Model of the periodic table in Braille

0,0 (0 reviews)
Download 2 (prints)
×
Color:
Model of the periodic table in braille

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Model przedstawia dotykowy układ okresowy pierwiastków z oznaczeniami w alfabecie Braille'a. Wysokość kwadratów reprezentuje gęstość pierwiastków. Model został zaprojektowany z myślą o uczniach niewidomych, niedowidzących i słabowidzących. 

Będzie szczególnie przydatny na zajęciach z chemii.

 

Elementy modelu

Model został podzielony na 3 części, które po wydrukowaniu można skleić. Nie rekomendujemy zmniejszania modelu, ponieważ może to wpłynąć na jego użyteczność.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

- new Braille density table2Cut1: pierwsza część modelu układu okresowego pierwiastków,

- new Braille density table2Cut2: druga część modelu układu okresowego pierwiastków,

- new Braille density table2Cut3: trzecia część modelu układu okresowego pierwiastków.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): 270,1 x 140,6 x 45.95 mm.

Czas drukowania: 21 h 9 min.

Ilość filamentu: 257 g dla wszystkich elementów.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Jeśli szukasz innych modeli dedykowanych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych sprawdź naszą zakładkę “edukacja specjalna”: https://skrimarket.com/special-education 

 

***

Model description:

The model shows a tactile periodic table of elements with signs in Braille. The height of the squares represents the density of the elements. The model was designed for blind, and partially sighted students.

It will be especially useful in chemistry classes.

 

Model elements:

The model has been divided into 3 parts that can be glued after printing. We do not recommend reducing the model size as this may affect its usability.

 

Among the files to be printed you will find:

- new Braille density table2Cut1: the first part of the periodic table model,

- new Braille density table2Cut2: the second part of the periodic table model,

- new Braille density table2Cut3: third part of the periodic table model.

 

Technical data:

Model size (XYZ): 270.1 x 140.6 x 45.95 mm.

Printing time: 21 h 9 min.

Filament quantity: 257 g for all elements.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

If you are looking for other models dedicated to students with special educational needs, check out our "special education" tab: https://skrimarket.com/special-education 

 

 

 

Tags:
specialeducation
chemistry
braille
Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.