Human lower limb bones

0,0 (0 reviews)
Download 1 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Zestaw modeli kości dolnej kończyny ludzkiej w skali 1:2. Modele pozwalają obserwować poszczególne kości oraz ich połączenia, co pomaga zrozumieć mechanizm działania tej części kończyny i jej budowę. 

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z biologii oraz przyrody. 

 

Elementy modelu

Model składa się z 3 elementów do wydruku. Został przygotowany w taki sposób, aby możliwe było wydrukowanie elementów pojedynczo lub w ramach jednego wydruku.

Plik z wizualizacją i podpisem poszczególnych elementów znajdziesz na Skriware Academy: [WIZUALIZACJA] Kości ludzkiej kończyny dolnej

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Pliki z pojedynczymi elementami:

- Human lower limb bones - kneecap: rzepka,

- Human lower limb bones - fibula and tibia: piszczel i kość strzałkowa,

- Human lower limb bones - femur: kość udowa

 

Pliki z zestawami- tzw. plate’y:

Human lower limb bones - set: zestaw wszystkich elementów

 

Dane techniczne

Wymiary (XYZ): kość udowa - 30 x 40 x 180 mm.

Czas drukowania: zestaw - 5 h 14 min.

Ilość filamentu: zestaw - 60 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Model możesz też wykorzystać podczas lekcji zdalnej demonstrując go uczniom lub prosząc ich o samodzielną analizę. W tym celu możesz skorzystać z viewera 360 na Skrimarkecie, slicera Skriware, Tinkercada bądź dowolnego innego viewera lub edytora 3D.

 

***

 

Model description

A set of human lower limb bone models in 1:2 scale. The models allow you to observe individual bones and their connections, which helps to understand the mechanism of operation of this part of the limb and its structure.

The model will be especially useful in biology classes.

 

Model elements

The set consists of 5 models ready for printing in single files and collected in one file.

 

Among the files to be printed you will find:

Single item files:

- Human lower limb bones - kneecap,

- Human lower limb bones - fibula and tibia,

- Human lower limb bones - femur.

 

Files with sets of several elements:

- Human lower limb bones - set: set of all elements

 

Technical data:

Model size (XYZ): single element - from 21.74 x 17.69 x 7.83 to 30.65 x 39.79 x 180.00 mm.

Printing time: set - 5 h 14 min.

Filament quantity: 60 g for all elements.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

Visualization and signatures of individual elements can be found in the model assembly instructions: [VISUALISATION] Human lower limb bones

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

You can also use the model during online lessons by demonstrating it to students or asking them to analyze it for themselves. For this purpose, you can use the Skriware slicer, Tinkercad or any other 3D viewer or editor.

 

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.