Female reproductive system

4,0 (1 reviews)
Download 36 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Model przedstawiający przekrój żeńskiego układu rozrodczego. Można wykorzystać go na zajęciach w ramach demonstracji.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z biologii.

 

Elementy modelu

Model składa się z 2 elementów do wydruku.

 

Wśród plików do wydruku znajdziesz:

Oryginalny model:

- Female reproductive system - left: lewy przekrój,

- Female reproductive system - right: prawy przekrój,

- Female reproductive system - set: pełny model.

 

Wersja bardziej optymalna w kwestiach czasu druku i ilości filamentu:

- Female reproductive system (reduced) - right: prawy przekrój,

- Female reproductive system (reduced) - left: lewy przekrój,

- Female reproductive system (reduced) - set: pełny model.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): oryginalny model - 180 x 124 x 116 / zoptymalizowany model - 90 x 124 x 116 mm.

Czas drukowania: oryginalny model - 34 h 48 min / zoptymalizowany model - 24 h 53 min.

Ilość filamentu: oryginalny model - 953 g / zoptymalizowany model - 593 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Model możesz też wykorzystać podczas lekcji zdalnej demonstrując go uczniom lub prosząc ich o samodzielną analizę. W tym celu możesz skorzystać ze slicera Skriware, Tinkercada bądź dowolnego innego viewera lub edytora 3D.

 

Do złożenia modelu potrzeba 6 magnesów i kleju. Wymiary pasujących magnesów: średnica 7 mm, wysokość 3-4 mm.

 

 

***

 

 

Model description

Model showing a cross-section of the female reproductive system. It can be used in demonstration classes.

The model will be especially useful in biology classes.

 

Model elements

The model consists of 2 elements for printing.

 

Among the files to be printed you will find:

Original model:

- Female reproductive system - left: left section,

- Female reproductive system - right: right section,

- Female reproductive system - set: full model.

 

A more optimal version in terms of printing time and filament quantity:

- Female reproductive system (reduced) - right: right section,

- Female reproductive system (reduced) - left: left section,

- Female reproductive system (reduced) - set: full model.

 

Technical data

Model size (XYZ): original model - 180 x 124 x 116 / optimized model - 90 x 124 x 116 mm.

Printing time: original model - 34 h 48 min / optimized model - 24 h 53 min.

Filament quantity: original model - 953 g / optimized model - 593 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information:

You can also use the model during a distance lesson by demonstrating it to students or by asking them to analyze it for themselves. For this purpose, you can use the Skriware slicer, Tinkercad or any other 3D viewer or editor.

 

You need 6 magnets and glue to assemble the model. Matching magnets dimensions: diameter 7 mm, height 3-4 mm.

 

 

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

See more
4,0
Based on 1 reviews
Rating distribution
5
0
4
1
3
0
2
0
1
0
Users missing
Sp6Soch
12.09.2022