Plates with emotions

0,0 (0 reviews)
Download 45 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Zestaw 9 tabliczek symbolizujących różne emocje, między innymi: smutek, złość, radość, zdziwienie. Niektóre z zaprezentowanych emocji nie są jednoznaczne, co może stanowić punkt wyjścia do rozmowy z uczniami. Model pomaga dzieciom w rozpoznaniu różnych emocji zarówno u siebie, jak i u innych osób. 

Model będzie szczególnie przydatny w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale również w edukacji wczesnoszkolnej.

 

Elementy modelu

- Zestaw składa się z 9 tabliczek. Pliki w zestawie zostały przygotowane tak, by mogły zostać wydrukowane w ramach jednego wydruku.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): plate z pojedynczym zestawem wszystkich elementów (plik “Plates with emotions”) - 140 x 140 x p mm.

Czas drukowania: plate z pojedynczym zestawem - 10 h 9 min.

Ilość filamentu: set - 160 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

***

 

Model description:

A set of 9 tablets symbolizing various emotions, including: sadness, anger, joy, surprise. Some of the presented emotions are not clear-cut, which may be the starting point for a conversation with students. The model helps children to recognize different emotions both in themselves and in other people.

The model will be particularly useful in working with students with special educational needs, but also in early childhood education.

 

Model elements:

- The set consists of 9 plates. The files in the set have been prepared so that they can be printed as part of one printout.

 

Technical data:

Model size (XYZ): plate with a single set of all elements (file “Plates with emotions”) - 140 x 140 x p mm.

Printing time: plate with a single set - 10 h 9 min.

Filament quantity: set - 160 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

 

Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

This model have no reviews. Would you like to be the first to review? You need to print it first.